<Setări Fax>

Specificați setările pentru primirea și redirecționarea de faxuri.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<RX cu ECM>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Puteți primi faxuri utilizând modul Corectare erori (ECM).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<RX cu ECM>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Pentru a efectua o comunicare folosind ECM, ECM trebuie să fie setat atât în ​​aparatul de expediere, cât și în acest aparat.
Chiar și atunci când setați ECM, pot apărea uneori erori din cauza conexiunii slabe a liniei telefonice.

<Mod RX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Puteți să setați metoda de recepționare a faxurilor.
Setarea metodei de recepționare a faxurilor
Puteți primi faxuri utilizând modul Corectare erori (ECM).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Mod RX>
<RX auto>, <Comutare auto. Fax/Tel>, <Robot telefonic>, <RX manual>, <Comutare reţea>*1
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Comutare auto. Fax/Tel>:
<Mod RX: Setare Detalii>
<Interv. până la Pornire apel>: de la 0 la 8*2 la 30 sec
<Perioadă apel>: de la 15 la 22*2 la 300 sec
<Acţiune după final Perioadă apel>: <Încheiere Comunicare>, <Recepţ. Fax>
*1 Indică elemente care nu pot fi afișate pe ecranul Setări/Înregistrare, în funcție de regiune.
*2 Indică elemente cu setări implicite care pot diferi, în funcție de regiune.

<RX la distanţă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Puteți să recepționați faxuri utilizând operația de formare a unui număr cu un telefon conectat la aparat. Dacă ridicați receptorul și cealaltă parte este un aparat de fax, puteți să introduceți de la telefon numărul de identificare specificat aici, pentru a recepționa faxul.
Puteți primi faxuri utilizând modul Corectare erori (ECM).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<RX la distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
ID RX de la distanță: De la 00 la 25 la 99
Dacă este setat un număr dintr-o cifră, aveți grijă să introduceți un zero înainte de număr când introduceți numărul de identificare de la telefon. De exemplu, dacă s-a setat „09”, introduceți de la telefon „0”, apoi „9”, ca număr de identificare.
Deoarece numărul de identificare este trimis cu un ton de apăsare, numărul de identificare nu poate fi introdus de la un telefon incompatibil cu tonurile de apăsare (cum ar fi telefoanele cu disc rotativ).

<Comutare la RX Auto>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Puteți să setați aparatul astfel încât să comute automat pe recepționarea automată după ce trece timpul specificat, în cazul în care este setată recepționarea manuală.
Puteți primi faxuri utilizând modul Corectare erori (ECM).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Comutare la RX Auto>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Drată apel până la RX auto>: De la 1 la 15 la 99 sec.

<Raport Rezultate Fax RX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Un raport RX fax este un raport care vă permite să verificați dacă faxurile au fost recepționate corect. Aparatul poate fi setat să imprime automat acest raport după primirea documentelor sau numai atunci când survine o eroare de recepție. Raport rezultat RX fax
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Raport Rezultate Fax RX>
<Doar pentru erori>, <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Raport RX curier faxuri confidenţiale>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Un Raport RX curier faxuri confidențiale este un raport care vă permite să verificați dacă faxurile au fost recepționate corect în Curier intrări faxuri confidențiale. Aparatul poate fi setat să imprime automat acest raport după primirea documentelor. Raport RX curier faxuri confidențiale
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Raport RX curier faxuri confidenţiale>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Viteza Start RX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Puteți modifica viteza de pornire la primire. Această setare este utilă atunci când există dificultăți la inițierea primirii unui document din cauza unei condiții de linie precare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Viteza Start RX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setați <Ajustare automată viteză comunicare când fol. VoIP> la <On> pentru a trimite și primi faxuri cu o acuratețe mai mare când linia sau altă parte este predispusă la erori. Viteza de comunicație este limitată la <14400 bps> sau la mai puțin, ceea ce reduce erorile. Dacă opțiunea <Ajustare automată viteză comunicare când fol. VoIP> este setată la <Off>, viteza revine la valoarea afișată în <Viteza Start RX>.

<Parola RX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Fax>
Puteți seta o parolă standard ITU-T. Dacă nu s-a setat o subadresă la un document recepționat din altă parte care utilizează standardul ITU-T, are loc o verificare a parolei de recepție. Dacă parola găsită nu corespunde parolei setate cu această setare sau dacă nu este atașată o parolă la document, documentul nu este recepționat.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Parola RX>
<Setare>: <Parola>, <Confirmare>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Se acordă prioritate parolei de subadresă dacă documentul recepționat este setat cu o subadresă, chiar dacă este setată o parolă RX.
ITU-T înseamnă International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (Sector Standardizare Telecomunicații), fiind grupul care face recomandări în vederea standardizării telecomunicațiilor la nivel mondial.
A13W-0JE