<Gestionare date>

Specificați setările de gestionare a datelor, inclusiv modul de importare, exportare și inițializare a datelor de setări.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Import/Export>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>
Specificați setările pentru importul/exportul datelor de setări.

<Iniţializare toate datele/setările>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>
Selectați pentru a restabili toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică și pentru a șterge complet datele stocate în aparat. În mod normal nu este necesară utilizarea acestei setări dar este utilă pentru ștergerea unor informații personale sau confidențiale când dezafectați aparatul. Inițializarea tuturor datelor/setărilor
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Iniţializare toate datele/setările>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
A13W-0K7