Informații despre aparat

Acest capitol conține informații esențiale privind utilizarea mașinii, precum piese și metode de încărcare a hârtiei. Mai puteți consulta această secțiune și pentru informații pe subiecte precum proceduri de întreținere pentru unitatea principală, eliminarea blocajelor de hârtie și specificațiile mașinii.

Componentele și funcțiile acestora

Această secțiune descrie părțile interioare și exterioare ale aparatului și funcțiile acestora.

Pornirea aparatului

Această secțiune descrie modul de pornire și oprire a aparatului.

Poziționarea originalelor și încărcarea hârtiei

În această secțiune sunt descrise modul de amplasare a originalelor de scanat și modul de încărcare a hârtiei utilizate pentru imprimare.

Întreținerea unității principale

Această secțiune descrie întreținerea și gestionarea aparatului, cum ar fi curățarea periodică și înlocuirea consumabilelor.

Eliminarea blocajelor de hârtie

Această secțiune descrie modul de eliminare a blocajelor de hârtie care intervin pe durata utilizării aparatului.

Opțiuni

Consultați această secțiune în scopul de a verifica echipamentul opțional pentru a utiliza aparatul mai eficient.

Specificațiile aparatului

Consultați această secțiune pentru specificațiile unității principale și ale unităților de echipamente opționale.
A13W-007