Alte setări de rețea

Setați următoarele elemente în funcție de mediul rețelei dumneavoastră.

Setarea modului PASV al FTP

PASV este un mod de comunicare FTP utilizat în timpul transferului de fișiere. Apăsați <Pornit> pentru această setare pentru a permite aparatului să se conecteze la un server FTP, chiar dacă aparatul se află într-un firewall. Mai întâi, confirmați că modul PASV este setat pe partea serverului FTP.
 (Setări/Înregistr.) <Preferinţe>   <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Folosiţi modul PASV pentru FTP>  <Pornit>  <OK>

Efectuarea setărilor SNTP

SNTP este un protocol pentru a ajusta timpul utilizând un server de timp în rețea. SNTP este utilizat atunci când timpul trebuie să fie ajustat între aparat și server în cazurile în care autentificarea de securitate se face în momentul accesării unui server LDAP. Setați dinainte diferența de timp (fusul orar) deoarece acțiunile se bazează pe ora universală coordonată (Coordinated Universal Time-UTC). Setarea datei/orei
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări SNTP>.
3
Apăsați <Pornit> în <Utilizaţi SNTP> și efectuați setările necesare.
<Interval interogare>
Specificați intervalul prescris în minute pentru a ajusta timpul.
<Adresa server NTP>
Introduceți adresa IP a serverului NTP. Când se utilizează serverul DNS, în loc de o adresă IP, puteți introduce „nume gazdă.nume domeniu” (FQDN) utilizând caractere alfanumerice. (Exemplu: „ntp.exemplu.com”).
<Verificare server NTP>
Puteți verifica starea de comunicare între un server înregistrat și SNTP. Când o conexiune este făcută corect, se afișează „OK”. Cu toate acestea, numai starea comunicării este confirmată și nu se efectuează ajustarea timpului.
Pentru a efectua sincronizarea timpului prin SNTP cu serverul NTP, este necesară în prealabil setarea fusului orar în care este utilizat aparatul. Setarea datei/orei
Dacă SNTP nu este setat, aparatul poate accesa un server SNTP extern pentru a sincroniza ceasul atunci când se utilizează anumite servicii.
4
Apăsați <OK>.
5
Apăsați  (Setări/Înregistr.) <Da>.

Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor

Când se utilizează un software de gestionare a dispozitivelor, puteți colecta/gestiona diferite informații, cum ar fi informații despre setări, informații despre adrese și informații despre nereușite ale dispozitivului în rețea prin server.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări difuzare multiplă Discovery>.
3
Setați <Răspuns> la <Pornit>, apăsați <Nume dom. aplicare> și introduceți un nume de domeniu.
Introduceți un nume de domeniu specificat folosind Setări de descoperire difuzare multiplă în <Nume dom. aplicare>.
4
Apăsați <OK>.
5
Apăsați  (Setări/Înregistr.) <Da>.
A13W-03F