כריכה מושלמת

ניתן למרוח דבק על צד המרזב של החוברת ולסגור אותם בכריכה ליצירת חוברת.
1.
הצג את גיליון [גימור].
2.
בחר [כריכה מושלמת [חד-צדדי]] או [כריכה מושלמת [דו-צדדי]] מתוך [סגנון הדפסה].
3.
אשר את התוכן של [רשימת הגדרות].
4.
אם ברצונך לשנות את ההגדרות, לחץ על [הגדרות כריכה מושלמת] ← הגדר את הפריטים הדרושים.
בעת הדפסה על כריכה, בחר [פרוס את הנתונים באותו הגודל של הכריכה] מתוך [הגדרות כריכה מאוגדת מושלמת] > [סגנון הדפסה] ← ציין [צד ההדפסה של הכריכה הקדמית]/[צד ההדפסה של הכריכה האחורית].
בעת התאמת גודל הגימור, לחץ על [התאמה של הגימור] ← הגדר את ההגדרות המתאימות ← לחץ על [אישור].
5.
לחץ על [אישור].

נושאים קשורים