סימנים המשמשים במדריך

זה מסביר את הסמלים וההגדרות המשמשים במדריך הזה.

סמלים המשמשים במדריך הזה

במדריך זה, הסברים על פריטים ופעולות שיש לבצע בעת השימוש במנהל ההתקן מוצגים בסמלים המציינים את הדברים הבאים.
חשוב
מציין את דרישות ומגבלות התפעול. ודא שקראת בקפידה את הרשום על פריטים אלו כדי להפעיל את המכשיר כהלכה ולהימנע מנזק למוצר.
הערה
מציין הבהרה של הפעלה או כולל הסברים נוספים להליך מסוים. קריאת הערות אלו מומלצת מאוד.

לגבי הגדרות

במדריך זה, הגדרת שמות המוצגים על צג המחשב מיוצגת באמצעות הדוגמאות הבאות.
דוגמה:
[הדפסה]
[אישור]