הדפסה על גבי טופס קבוע

ניתן להדפיס נתונים חופפים לטופס קבוע המאוחסן במכשיר. פונקציה זו ידועה בשם הדפסת שכבת על.
עם מנהל ההתקן PS3, אתה יכול להשתמש בטפסים קבועים שנשמרו לא רק במכשיר, אלא גם במחשב (בצד המארח).

כדי לשמור טופס קבוע במכשיר או במחשב

1.
בחר בתפריט ההדפסה של האפליקציה.
2.
במסך ההדפסה המוצג, בחר את ההתקן שבו אתה משתמש ← לחץ על [העדפות] כדי להציג את מסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
3.
הצג את גיליון [הגדרת דף].
4.
לחץ על [אפשרויות דף].
5.
בתיבת הדו-שיח [אפשרויות דף], הצג את הגיליון [שכבת-על].
6.
בחר [שיטת עיבוד] > [צור קובץ טופס] ← ציין שם קובץ.
כאשר אתה יכול לבחור את יעד השמירה עבור קובץ טופס, בחר את יעד השמירה מתוך [אחסון ב], ולאחר מכן ציין שם קובץ.
אם תבחר ב-[מארח] מתוך [אחסון ב], מלא את [כותרת] ו-[כותרת משנה] לפי הצורך.
כאשר משתמשים במנהל ההתקן של PS3 ו-[מארח] נבחר ב-[אחסון ב], ניתן לציין רק את המחשב המקומי כמיקום לשמירת קובץ הטופס. לא ניתן לציין מחשב אחר באותה רשת.
7.
לחץ על [אישור].
8.
במסך הגדרות ההדפסה, לחץ על [אישור].
9.
במסך ההדפסה, לחץ על [הדפסה] או [אישור].

לביצוע הדפסת שכבת-על

1.
הצג את גיליון [הגדרת דף].
2.
לחץ על [אפשרויות דף].
3.
בתיבת הדו-שיח [אפשרויות דף], הצג את הגיליון [שכבת-על].
4.
בחר [שיטת עיבוד] > [שימוש בהדפסת שכבת-על] ← ציין את שם הקובץ של הטופס שבו יש להשתמש.
בעת שימוש בקובץ טופס המאוחסן במכשיר:
לחץ על [אחזר פרטי קובץ טופס] ← בחר את הקובץ מתוך [רשימת קבצים].
אם אינך יכול לאחזר את המידע מהמכשיר, הזן שם קובץ ב-[שם קובץ].
בעת ביצוע הדפסה דו-צדדית, בחר את טווח היישום מ-[החל על].
אם [אחזר פרטי קובץ טופס] אינו מוצג, בחר [קובץ טופס בצד ההתקן] מתוך [קובץ טופס המיועד לשימוש].
בעת שימוש בקובץ טופס המאוחסן במחשב:
בחר [קובץ טופס בצד המארח] מתוך [קובץ טופס המיועד לשימוש] ← לחץ על [עיון] ובחר את קובץ הטופס שבו יש להשתמש.
במידת הצורך, הזן מידע ב-[פרטי קובץ].
5.
לחץ על [אישור].
הערה
עם יישומים מסוימים, ייתכן שנתוני טופס לא יודפסו מכיוון שהמידע שנשלח מחליף את המידע הקודם.

נושאים קשורים