ההדפסה נמשכת זמן רב

גורם

היישום משתמש בנתונים בפורמט EMF שאינם ניתנים לעיבוד על ידי מדפסות דפים.
פתרון
בגיליון [גימור], לחץ על [הגדרות מתקדמות], ולאחר מכן בחר [כבוי] מתוך [מדפיס ברקע EMF].

נושאים קשורים