הגדרת שם המשתמש

ניתן להגדיר שם משתמש עבור עבודות הדפסה וקוד PIN עבור הדפסה מאובטחת. שם המשתמש המוגדר מוצג בלוח הבקרה של המכשיר, והוא מודפס כשם המשתמש עבור כותרות עליונות או תחתונות.

דרישות מקדימות

בעת הפעלת המחשב, היכנס כחבר ב-Administrators.

תהליכים

1.
הצג את מסך מאפייני המדפסת.
אם מוצג מ-[ הגדרות] בתפריט התחל
(1) תצוגת [מכשירים] > [מדפסות וסורקים] ← יש לבחור את המכשיר להגדרה ← יש ללחוץ על [‏‏נהל].
(2) במסך [נהל את המכשירים שלך] יש ללחוץ על [מאפייני מדפסת].
אם מוצג מ-[לוח הבקרה]
(1) תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
(2) מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני מדפסת] בתפריט המוצג.
2.
הצג את גיליון [הגדרות התקן].
3.
בחר [הגדרת פרטי משתמש] ← לחץ על [הגדרות].
4.
הזן את פרטי המשתמש ב-[שם משתמש] ו-[קוד PIN עבור הדפסה מאובטחת] ← לחץ על [אישור].
אם ברצונך לשנות את הגדרת ברירת המחדל של שם המשתמש, לחץ על [הגדרות ברירת המחדל של הערכים] ← הגדר [שם לצורך הגדרת שם משתמש] ← לחץ על [אישור].
אם ברצונך למנוע שינויים בשמות המשתמשים: לחץ על [הגדרות ברירת המחדל של הערכים] ← בחר [אין לאפשר שינויים בשם המשתמש] ← לחץ על [אישור].
5.
לחץ על [החל] בגיליון [הגדרות התקן].

נושאים קשורים