הגדרת דפים יוצאי דופן (PS3)

אם אתה משתמש במנהל ההתקן של PS3, אתה יכול להחיל הגדרות הדפסה עבור טווח העמודים שצוין בתוך מסמך.
1.
הצג את גיליון [הגדרות חריגות].
2.
לחץ על [דף חריג].
3.
בגיליון [הגדרת דף] בתיבת הדו-שיח [הגדרות דף חריג], ציין את טווח הדפים החריג ב-[דף].
4.
הגדר את הפונקציות הנדרשות בגיליונות [הגדרת דף], [איכות] ו-[צבע] ← לחץ על [אישור].
ההגדרות מוצגות ב-[רשימת הגדרות חריגות].
אם אתה רוצה לשנות הגדרה יוצאת דופן
בחר את ההגדרה מתוך [רשימת הגדרות חריגות] ← לחץ על [עריכה].
אם אתה רוצה לשלב מספר הגדרות יוצאות דופן
בחר את ההגדרות מתוך [רשימת הגדרות חריגות] ← לחץ על [מיזוג].
ניתן לשלב הגדרות חריגות רק כאשר טווח הדפים החריג הוא רציף וההגדרות זהות.
אם אתה רוצה למחוק הגדרה חריגה
בחר את ההגדרה מתוך [רשימת הגדרות חריגות] ← לחץ על [מחיקה].

נושאים קשורים