גיליון [הגדרות חריגות] (PS3)

ניתן להחיל הגדרות הדפסה עבור טווח העמודים שצוין בתוך מסמך.
[דף חריג] > תיבת דו-שיח [הגדרות דף חריג]
מאפשר לך להגדיר הגדרות חריגות עבור דפים ספציפיים.
[+][-]
[כריכות] > תיבת דו-שיח [הגדרות כריכה קדמית/אחורית]
מכניס כריכה קדמית ואחורית. ניתן גם להגדיר את מקור הנייר של הכריכה הקדמית והאחורית והאם להדפיס עליהם.
[הוסף גיליונות] > תיבת דו-שיח [הגדרות הוספת גיליונות]
מאפשר לך להגדיר הגדרות הקשורות לגיליונות שהוכנסו.
[+][-]
[רשימת הגדרות חריגות]
מציג את ההגדרות החריגות הנוכחיות ברשימה.
[עריכה]
מאפשר לך לערוך את ההגדרה יוצאת הדופן שנבחרה.
[מיזוג]
משלב את מספר ההגדרות החריגות שנבחרו לאחת. ניתן לשלב רק הגדרות שטווחי הדפים שלהן רציפים וההגדרות זהות.
[מחיקה]
מוחק את ההגדרה החריגה שנבחרה.
[הגדרות בסיסיות]
מציג את הפונקציות המוגדרות בכל גיליון מלבד גיליון [הגדרות חריגות] ברשימה.

נושאים קשורים