חיפוש במדריך

בעת חיפוש במדריך לפי השיטות הבאות, תוכל למצוא נושאים הכוללים את רצפי האותיות שאתה מחפש.
לחץ על לשונית [] באזור התפריט ← הזן רצף אותיות לחיפוש ← לחץ על [].
ברשימת תוצאות החיפוש המוצגת, לחץ על כותרת הנושא שברצונך להציג.
ביכולתך לצמצם את טווח החיפוש לנושאים בשיטה של פירוט המילים שאתה רוצה לחפש.
לחיפוש נושאים הכוללים את כל המילים (חיפוש בעזרת AND)
הזן מילים מרובות מופרדות ברווחים.
לחיפוש נושאים הכוללים ביטוי (חיפוש של ביטוי)
הזן ביטוי בין סימני מרכאות כפולות ("").