גליון [איכות] (UFR II/LIPSLX/PCL6)

ניתן להגדיר הגדרות מפורטות של איכות ההדפסה.
סעיף זה מסביר את ההגדרות המוצגות במנהל ההתקן UFR II/LIPSLX/PCL6.
בהתאם למנהל ההתקן שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מהפונקציות המתוארות כאן.
[מטרה]
מאפשר לך להגדיר מצב איכות הדפסה התואם את מטרת נתוני ההדפסה פשוט על ידי בחירת הגדרה.
אתה יכול לבדוק את מצב ההגדרות בתצוגה המקדימה של ההגדרות.
[הגדרות מתקדמות] > תיבת דו-שיח [הגדרות מתקדמות]
מאפשר לך להגדיר פרטי איכות הדפסה כגון רזולוציה, הדרגה, כמות טונר וכו'.
[+][-]
[מצב צבעוני]
מחליף בין הדפסה בצבע או בשחור-לבן. כדי לזהות באופן אוטומטי אם כל עמוד צריך להיות מודפס בצבע או בשחור-לבן, בחר [אוטו' [צבע/שחור-לבן]].
[הגדרות מספר הצבעים] > תיבת דו-שיח [הגדרות מספר הצבעים]
מאפשר לך לעבור בין הדפסה בצבע מלא להדפסה בשני צבעים.
אם תבחר [שני צבעים], הגדר באיזה צבע להשתמש עם שחור מ-[הצבע המיועד לשימוש עם שחור]. חלקי נתוני ההדפסה שלגביהם אין נתוני צבע מודפסים בגווני שחור ולבן, בעוד החלקים שעבורם קיימים נתוני צבע מודפסים בגוונים של הצבע שצוין.
[הגדרות צבע ידניות]/[הגדרות גווני אפור ידניות]
מאפשר לך להגדיר באופן ידני הגדרות צבע או גווני אפור.
[הגדרות צבע]/[הגדרות גווני אפור] > תיבת דו-שיח [הגדרות צבע]/[הגדרות גווני אפור]
מאפשר לך להגדיר הגדרות מפורטות של צבע, בהירות, ניגודיות והתאמת צבעים.
[+][-]
[אחזר את פרטי הכיול]
מאחזר מידע כיול מהמכשיר כדי להתאים אוטומטית את הצבע בעת ההדפסה.
[אודות]
מציג את גרסת מנהל ההתקן.
[שחזור ברירות מחדל]
מחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

נושאים קשורים