תוצאות ההדפסה כהות מדי או בהירות מדי

גורם

הצבעים על צג המחשב ובתוצאות ההדפסה שונים מכיוון ששיטות ייצוג הצבע שלהם שונות.
פתרון 1.
עבור מנהל ההתקן UFR II/LIPSLX/PCL6, שנה את הגדרות הצבע בהתאם להליך הבא.
(1) הצג את גיליון [איכות].
(2) בחר [הגדרות צבע ידניות] או [הגדרות גווני אפור ידניות] ← לחץ על [הגדרות צבע] או [הגדרות גווני אפור].
(3) בגיליון [התאמה של צבעים] או [התאמה של גווני אפור], כוונן את הבהירות באמצעות פס ההחלקה.
פתרון 2.
עבור מנהל ההתקן של PS3, שנה את הגדרות הצבע בהתאם להליך הבא.
(1) הצג את הגיליון [צבע] ← לחץ על [פרטים].
(2) בחר [בהירות] בתיבת הדו-שיח [הגדרות מפורטות] ← התאם את הבהירות באמצעות סרגל הגלילה.

נושאים קשורים