אזהרות בעת הדפסה בצבע מאפליקציה PostScript ‏(‎PS3)

אם אתה מבצע הדפסה צבעונית מאפליקציה* PostScript באמצעות מנהל ההתקן של PS3, שיטת עיבוד הנתונים משתנה בהתאם לשילוב של הגדרות עבור גיליון [הגדרות התקן] > [פלט PS מהיישום] ופונקציות הדפסה.
פונקציות ההדפסה המשפיעות על שיטת עיבוד הנתונים מצוינות להלן.
פוסטר [N x N] / המקור במרכז / סימן מים / עריכה ותצוגה מקדימה / אפשרויות פריסה / הדפסת דף כרזה / סובב את הדפים לצורך פריסה / שיטות הכנסת נייר שאינן [נייר זהה עבור כל הדפים] / השתמש ב-CanoFine / [הבדל בין דפים בצבע/שחור-לבן בצד המארח]
הגדר את ההגדרות המתאימות בהתאם למטרה של ההדפסה.
* יישום כגון Adobe Reader ,Adobe Acrobat ,Adobe Illustrator, או Adobe Photoshop
[פלט PS מהיישום] > [אוטו']
כאשר מוגדרת פונקציית הדפסה המשפיעה על שיטת עיבוד הנתונים
נעשה שימוש במודל הצבע RGB.
כאשר לא מוגדרת פונקציית הדפסה המשפיעה על שיטת עיבוד הנתונים
יישום מייצר קוד PostScript בעצמו.
מודל צבע CMYK משומש בדרך כלל.
[פלט PS מהיישום] > [מופעל]
לא ניתן להשתמש בפונקציות הדפסה המשפיעות על שיטת עיבוד הנתונים.
[פלט PS מהיישום] > [כבוי]
נעשה שימוש במודל הצבע RGB.
הערה
הגוונים בתוצאה המודפסת כאשר נעשה שימוש במודל צבע RGB ואלו בתוצאה המודפסת כאשר נעשה שימוש במודל צבע CMYK עשויים להיות שונים.

נושאים קשורים