גליון [פרופיל]

אתה יכול לערוך, לייבא ולייצא פרופילים. אם אתה עורך פרופילים בצד השרת בסביבת מדפסת משותפת, השינויים באים לידי ביטוי בפרופילי הלקוח.
בהתאם לדרייבר או להתקן שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מהפונקציות המתוארות כאן.
[רשימת הפרופילים]
מציג פרופילים רשומים כרשימה. אתה יכול לשנות את הסדר על ידי בחירת פרופיל ולחיצה על [] (העברה מעלה) או [] (העברה מטה).
הערה
פרופילים עם נקודה אדומה () לידם הם פרופילים רשומים מראש ולא ניתן לערוך או למחוק אותם.
[הצגת ההגדרות]
מציג את התוכן של הפרופיל שנבחר כרשימה.
[הוספה]/[עריכה] > תיבת דו-שיח [הוספה/עריכה של פרופיל]
מאפשר לך להוסיף פרופיל חדש או לערוך את ההגדרות של פרופיל רשום משתמש. הגדר את [שם] ו-[סמל]. הזן הערה ב-[הערה] אם נדרש. החלף גיליונות והגדר הגדרות רלוונטיות. אם ברצונך לבדוק את ההגדרות הנוכחיות ברשימה, לחץ על [הצגת ההגדרות].
[עריכה]
מאפשר לך לערוך את ההגדרות של פרופיל רשום משתמש.
[מחיקה]
מוחק את הפרופיל שנבחר.
[שם]/[הערה]
מציג את השם וההערה של הפרופיל שנבחר. אתה יכול לערוך את השם וההערה של פרופילים רשומים על ידי משתמשים.
[ייבוא]
מייבא פרופיל שנשמר כקובץ "*.cfg" ומוסיף אותו ל-[רשימת הפרופילים].
[יצוא]
מייצא את הפרופיל שנבחר ב-[רשימת הפרופילים] ושומר אותו כקובץ "*.cfg".
[הגדר מאפיין מסמך]
מאפשר הגדרות במסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן. פונקציה זו שימושית בעת הגבלת השימוש בהגדרות ההדפסה במחשבי לקוח בסביבת מדפסת משותפת.
[+][-]

נושאים קשורים