כיצד לעיין במדריך למכשיר

ישנם מקרים שבהם על מנת להשתמש בפונקציות של מנהל התקן זה, יש לבצע פעולות במכשיר לפני כן.
למידע על אופן הפעלת המכשיר, עיין במדריך של המכשיר.