Fungerar när [Battery saver] (Batterispar) eller [Battery optimization] (Batterioptimering) m.m. har angetts

I följande situationer undertrycks bearbetningen eller också begränsas bearbetningen av bakgrundsdata.
Energisparfunktioner som [Battery saver] (Batterispar) eller [Battery optimization] (Batterioptimering) är inställda på [On] (På)
[Background restriction] (Bakgrundsbegränsning) är inställt på [On] (På) och den här appen används i bakgrunden
Eftersom den här appen inte verkar fungera på rätt sätt ställer du in varje inställning på [Off] (Av) eller [Don’t optimize] (Optimera inte).