Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
CANON INC. GJØR INGEN GARANTI AV NOE SLAG NÅR DET GJLDER DETTE MATERIALET, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, UTENOM SOM GITT HERI, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, DERMED, GARANTIER OM MARKEDSFØRBARHET, SALGBARHET, EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK AV IKKE-KRENKELSE. CANON INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, UHELL ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM FØLGER FRA BRUK AV DETTE MATERIALET.