Begrensninger for bruk av PDF-direkteutskrift

Med enheter som er utstyrt med PDF-direkteutskrift eller PS-utskrift, kan du sende PDF-filer direkte til enheten for å skrive dem ut.
Vær oppmerksom på det følgende når du gjør dette.
Det kan være avvik mellom forhåndsvisningen som vises ved å trykke på [Preview] (Forhåndsvisning) på skjermen [Preview] (Forhåndsvisning), og det faktiske utskriftsresultatet.
Hvis du velger skjermen [Preview] (Forhåndsvisning) > skjermen [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger) > [Staple] (Stifting), kan dokumentet bli stiftet i ulike posisjoner til de som er angitt i miniatyrbildet i skjermen [Preview] (Forhåndsvisning).
Du kan ikke slette en side du ikke ønsker å skrive ut i den forstørrede forhåndsvisningen. Du angir sidene som skal skrives ut, ved å gå til skjermbildet [Print Settings] (Utskriftsinnstillinger) > [Print Range] (Utskriftsområde).
Det kan hende at det ikke er støtte for å skrive ut en PDF-fil som et passord er angitt for, avhengig av enheten du bruker. Hvis du prøver å skrive ut en PDF-fil som et passord er angitt for på slike enheter, blir utskriften avbrutt av enheten.
For å skrive ut en PDF-fil med passordbeskyttelse, still inn [Printer Details] (Skriverdetaljer) > [Print Options] (Utskriftsalternativer) > [PDF Direct Print] (PDF-direkteutskrift) til Off.
Hvis det oppstår en feil når du skriver ut en PDF-fil det er angitt passord for, vises ikke noen feilmelding på den mobile terminalen.