Log masuk ke dalam Mesin

Jika Pengurusan ID Jabatan atau ID Pengurus Sistem diaktifkan, anda mesti log masuk sebelum menggunakan mesin. Apabila skrin log masuk muncul, gunakan prosedur di bawah untuk memasukkan ID dan PIN Jabatan.
Jika <Masa Set Semula Auto> ditetapkan, pengguna log keluar secara automatik apabila tiada operasi dilakukan untuk tempoh tertentu. <Masa Set Semula Auto>
1
Pilih <ID Jabatan> atau <ID Pengurus Sistem>.
2
Masukkan ID dan tekan .
3
Pilih <PIN>.
4
Masukkan PIN dan tekan .
5
Tekan .
Apabila berjaya log masuk, fungsi mesin sedia untuk digunakan.
Log keluar selepas digunakan.
9Y8W-03C