Pengimejan

Untuk maklumat mengenai item (“A”, “B”, “C”, dan “Tidak”) dalam lajur “Mengimport Semua Fungsi”, lihat Mengimport Semua Fungsi.
Item
Menetapkan Huraian
Boleh ditetapkan dalam UI Kawalan Jauh
Mengimport Semua Fungsi
Nama Item Apabila Mengeksport dengan UI Kawalan Jauh
<Orientasi Imej>
<Auto>, <Menegak>, <Mendatar>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Zum>
<Tak Aktif>, <Auto>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Kedudukan Cetakan>
<Auto>, <Tengah>, <Kiri Atas>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Tunjuk Amaran>
<Aktif>, <Tak Aktif>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Besarkan Kawasan Cetakan>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Kaedah Sepadan>
<Umum>, <Perseptual>, <Kolorimetri>, <Foto Terang>, <Profil Muat Turun>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Pembetulan Foto (Warna Sahaja)>
<Photo Optimizer PRO>
<Aktif>, <Tak Aktif>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Pembetulan Mata Merah>
<Pembetulan Mata Merah>: <Aktif>, <Tak Aktif>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Aras Pembetulan Mata Merah>: <Lemah>, <Standard>, <Kuat>
<Pencerah Muka>
<Pencerah Muka>: <Aktif>, <Tak Aktif>
Ya
C
Settings for Printer Settings
<Aras Pencerah Muka>: <Lemah>, <Standard>, <Kuat>
<Hafton>
<Resolusi>, <Pemeringkatan>, <Ralat Difusi>
Ya
B
Settings for Printer Settings
<Pampasan Kelabu>
<Aktif>, <Tak Aktif>
Ya
B
Settings for Printer Settings
<Penukaran Skala Kelabu>*1
<sRGB>, <NTSC>, <RGB Seragam>
Ya
C
Settings for Printer Settings
*1
Menunjukkan item yang muncul hanya apabila produk pilihan yang sesuai tersedia untuk digunakan atau tetapan yang sesuai ditentukan.
9Y8W-07X