Mendaftar Maklumat Pengguna di dalam Peranti Tempatan

 
Untuk melakukan pengurusan pengesahan peribadi, anda mesti mendaftarkan maklumat pengguna dalam pangkalan data mesin terlebih dahulu.

Mendaftarkan Maklumat Pengguna

1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [User Management]  [Authentication Management].
Menyahaktifkan “Administrator”
Pengguna dengan "Administrator" sebagai nama pengguna didaftarkan secara lalai sebagai pengguna dengan keutamaan pentadbir. Pengguna "Administrator" ini tidak boleh dipadamkan tetapi boleh dilumpuhkan selepas menambahkan pengguna lain dengan keutamaan "Administrator". Jika pengguna "Administrator" dilumpuhkan, anda tidak boleh menukar tetapan yang hanya boleh dikonfigurasikan oleh pengguna "Administrator", pada panel kawalan mesin.
4
Klik [Add User].
Untuk mengedit maklumat pengguna
Klik [Edit] untuk maklumat pengguna yang anda mahu edit, buat perubahan yang perlu dan klik [Update].
Untuk memadamkan maklumat pengguna
Pilih kotak semak untuk pengguna yang anda mahu padamkan dan klik [Delete]  [OK].
5
Masukkan maklumat yang perlu.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Masukkan nama pengguna dan kata laluan. Untuk pengesahan, masukkan kata laluan sekali lagi dalam [Confirm:]. Aksara bait tunggal atau bait berganda boleh digunakan untuk nama pengguna.
Apabila dasar kata laluan terperinci ditetapkan, masukkan kata laluan yang mematuhi dasar kata laluan. Menetapkan Dasar Kata Laluan
[No Expiry for Password]
Pilih kotak semak untuk menetapkan kata laluan pengguna yang bertujuan mendaftarkannya supaya tidak mempunyai tarikh tamat tempoh. Tetapan ini boleh ditentukan apabila [Set password validity period] ditetapkan kepada [Off] dalam [Password Settings Policy] untuk [Authentication] bagi [Security Policy Settings].
[Change Password at Next Login]
Pilih kotak semak ini untuk memaksa pengguna berdaftar menukar kata laluan mereka semasa kali pertama mereka log masuk. Sebaik sahaja pengguna menukar kata laluan mereka, kotak semak dikosongkan secara automatik.
[Displayed As:]
Masukkan nama pengguna. Nama paparan dipaparkan sebagai nama pengguna untuk tetapan menangguhkan cetakan.
[E-Mail Address:]
Masukkan alamat e-mel yang digunakan oleh pengguna pada peranti seperti komputer.
Pengguna umum juga boleh mengubah kata laluan mereka sendiri.
Memilih kotak semak [Allow e-mail address settings] membolehkan pengguna umum menentukan alamat e-mel. Mengkonfigurasikan Kaedah Log Masuk Pengguna dan Peranti Pengesahan
6
Tentukan tetapan lain yang diperlukan.
[User Name for Universal Print:]
Jika [Settings/Registration] [Network Settings] [Settings for Universal Print] diaktifkan, anda boleh memasukkan alamat e-mel atau nombor telefon yang digunakan dalam akaun Microsoft 365 pengguna yang dikaitkan dengan kerja Cetakan Universal.
[Department ID:]
Apabila menggunakan Pengurusan ID Jabatan, anda mesti mengklik [Department ID Settings...] dan pilih ID Jabatan daripada senarai untuk diberikan kepada pengguna. Pertama, daftarkan ID Jabatan yang perlu dalam [Register New Department...] pada skrin senarai. Jika ID Jabatan yang anda tentukan di sini kemudiannya dipadamkan, pastikan mengubah tetapan ini. Mengkonfigurasikan Tetapan Pengurusan ID Jabatan
[Select Role to Set:]
Keutamaan pengguna (peranan) yang disenaraikan di bawah boleh dipilih. Item tetapan yang tersedia berbeza bergantung pada keutamaan (Tetapan/Pendaftaran).
[Administrator]
Membenarkan semua operasi sebagai pentadbir mesin.
[GeneralUser]
Membenarkan keutamaan pengguna umum.
[Set expiration for the user account]
Apabila menetapkan tempoh kesahihan untuk akaun, pilih kotak semak dan masukkan nilai untuk [Expiration].
[Disable the user account]
Pilih kotak semak untuk menyahaktifkan akaun buat sementara waktu.
7
Klik [Add].
Mengimport/mengeksport kelompok
Tetapan ini boleh diimport/dieksport dengan model yang menyokong pengimportan kelompok tetapan ini. Mengimport/Mengeksport Data Tetapan
Tetapan ini termasuk dalam [Maklumat Asas Tetapan/Pendaftaran] apabila mengeksport kelompok. Mengimport/Mengeksport Semua Tetapan
Semak ID Jabatan yang tidak berdaftar
Jika anda klik [Check Unregistered Department ID...] pada skrin yang dipaparkan dalam langkah 4, anda boleh menemui Jabatan ID yang tidak berdaftar di dalam mesin dengan menyemak ID Jabatan yang diberikan kepada pengguna terhadap ID Jabatan yang didaftarkan di dalam mesin.
Tetapan kelompok untuk ID Jabatan
Jika anda klik [Batch Settings for Department ID...] pada skrin yang dipaparkan dalam langkah 4, anda boleh mencipta ID Jabatan baharu dan menggunakan tetapannya untuk semua pengguna.
Jika nama pengguna terdiri daripada nombor dan tujuh digit atau kurang, nombor yang sama diberikan kepada pengguna yang sama dengan ID Jabatan. Jika kata laluan pengguna yang sama didaftarkan sebagai nombor tujuh digit atau kurang, ia juga ditetapkan sebagai PIN untuk ID Jabatan tersebut.
Jika nama pengguna dan kata laluan tidak perlu memenuhi syarat di atas, ID Jabatan diberikan secara automatik bermula daripada 0000001 dan 0 (tiada) ditetapkan untuk PIN.
Mendaftarkan ID Jabatan sebagai Nama Pengguna
Jika anda klik [Add User Using Department ID...] pada skrin dalam langkah 4, pengguna baharu dengan nama yang sama seperti ID Jabatan didaftarkan. Apabila pengesahan papan kekunci digunakan, pengesahan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kemasukan kekunci angka sahaja.

Mendayakan Pengesahan Dua Faktor

Anda boleh menggunakan pengesahan dua faktor untuk meningkatkan keselamatan log masuk ke UI Kawalan Jauh yang memerlukan kata laluan sekali sebagai tambahan kepada kata laluan yang ditetapkan dalam "Mendaftarkan Maklumat Pengguna".
Untuk mendapatkan kata laluan sekali, aplikasi mudah alih (Microsoft Authenticator or Google Authenticator) mesti dipasang pada peranti mudah alih seperti telefon pintar atau tablet. Masa peranti mudah alih juga mesti sepadan dengan masa mesin.
Pengesahan dua faktor hanya boleh didayakan untuk akaun pengguna yang dilog masuk.
1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [User Management]  [Authentication Management].
Untuk pengguna yang mempunyai keutamaan Pentadbir, klik [Edit] pada skrin [User Management].
4
Pilih [Use Two-Factor Authentication] atau klik [Update].
5
Mulakan aplikasi mudah alih dan gunakan aplikasi untuk mengimbas kod QR yang dipaparkan pada skrin [Enable Two-Factor Authentication] UI Kawalan Jauh.
Jika anda tidak boleh mengimbas kod QR, masukkan kekunci yang dipaparkan dalam [Manual Entry Key:].
6
Pada skrin [One-Time Password:], masukkan kata laluan sekali yang dipaparkan dalam aplikasi mudah alih  klik [Verify].
Apabila maklumat akaun telah hilang atau dipadamkan
Kod QR atau kekunci boleh digunakan untuk mendaftar atau memulihkan maklumat akaun daripada mana-mana peranti mudah alih. Anda disyorkan agar mengambil foto atau tangkapan skrin kod QR atau kekunci yang dipaparkan pada skrin komputer, sekiranya peranti mudah alih hilang atau maklumat akaun yang didaftarkan dalam aplikasi mudah alih dipadamkan secara tidak sengaja.
Simpan foto atau tangkapan skrin kod QR atau kekunci dengan berhati-hati supaya tidak dapat dilihat oleh orang lain.
Jika peranti mudah alih hilang atau maklumat akaun yang didaftarkan pada aplikasi mudah alih dipadamkan dan anda tidak mempunyai foto atau tangkapan skrin kod QR atau kekunci, anda tidak akan dapat memperoleh kata laluan sekali dan oleh itu tidak dapat log masuk ke UI Kawalan Jauh. Dalam keadaan ini, minta pengguna dengan keutamaan Administrator untuk menyahpilih [Use Two-Factor Authentication] supaya anda boleh log masuk ke UI Kawalan Jauh.
9Y8W-053