<Hantar>

Bahagian ini menghuraikan cara menentukan tetapan cetakan e-mel.
<Tetapan Komunikasi>
<Tetapkan>  <Tetapan Fungsi>  <Hantar>  <Tetapan E-mel>
Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan untuk menggunakan fungsi cetakan e-mel. Tetapan lain yang berkaitan dengan pencetakan e-mel, seperti tetapan untuk pelayan e-mel, mesti dikonfigurasikan daripada UI Kawalan Jauh. Mengkonfigurasikan Tetapan Cetakan E-Mel
<Sahkan Sijil TLS untuk RX POP>
<Tetapkan>  <Tetapan Fungsi>  <Hantar>  <Tetapan E-mel>
Anda boleh menyemak jika sijil pelayan TLS adalah sah apabila menerimanya dengan POP. Anda boleh mengesahkan kesahihan sijil dan kebolehpercayaan rantaian sijil, serta mengesahkan CN (Nama Umum).
9Y8W-092