Menetapkan Alamat IPv6

Berikut ialah jenis alamat IPv6. Daftar seperti yang diperlukan. Sehingga empat alamat tanpa status boleh didaftarkan. Lakukan ujian penyambungan seperti yang diperlukan.
Jenis
Penerangan
Pautan alamat tempatan
Alamat yang boleh digunakan hanya dalam pautan yang sama dan diwujudkan secara automatik tanpa menetapkan apa-apa. Tidak dapat digunakan di luar jangkauan penghala.
Alamat tanpa status
Alamat yang diwujudkan secara automatik berdasarkan awalan yang diberitahu oleh penghala dan alamat MAC mesin, malah dalam persekitaran tanpa pelayan DHCP.
Alamat manual
Alamat yang dimasukkan secara manual. Panjang awalan dan alamat penghala lalai ditentukan.
Alamat berstatus
Alamat yang diperoleh daripada pelayan DHCP.
 

Menetapkan Alamat IPv6

1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [Network Settings]  [IPv6 Settings].
4
Pilih [Use IPv6] dan konfigurasikan tetapan yang diperlukan.
[Use IPv6]
Pilih kotak semak untuk membolehkan IPv6 pada mesin. Apabila tidak menggunakan IPv6, nyahpilih kotak semak.
[Use Stateless Address]
Pilih kotak semak apabila menggunakan alamat tanpa status. Apabila tidak menggunakan alamat tanpa status, nyahpilih kotak semak.
[Use Manual Address]
Apabila anda mahu memasukkan alamat IPv6 secara manual, pilih kotak semak dan masukkan alamat IP, panjang awalan dan alamat penghala lalai di dalam kotak teks yang berkenaan.
Alamat berikut tidak boleh digunakan.
IPv4-alamat yang serasi (Alamat IPv6 iaitu 96 bit ke atas ialah "0" dengan alamat IPv4 yang boleh didapati dalam 32 bit yang lebih rendah)
IPv4-alamat yang dipetakan (Alamat IPv6 iaitu 96 bit ke atas ialah "0:0:0:0:ffff:" dengan alamat IPv4 yang boleh didapati dalam 32 bit yang lebih rendah)
[IP Address]
Masukkan alamat IPv6. Alamat yang bermula dengan “ff” (atau alamat multisiar) tidak boleh dimasukkan.
[Prefix Length]
Masukkan nombor yang menunjukkan jumlah bit tersedia untuk alamat rangkaian.
[Default Router Address]
Tentukan alamat IPv6 bagi penghala lalai seperti yang diperlukan. Alamat yang bermula dengan “ff” (atau alamat multisiar) tidak boleh dimasukkan.
[Use DHCPv6]
Pilih kotak semak apabila menggunakan alamat berstatus. Apabila tidak menggunakan DHCPv6, nyahpilih kotak semak.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
Pilih kotak semak ini hanya untuk mendapatkan semula separuh pertama alamat berstatus daripada pelayan DHCP menggunakan DHCPv6.
5
Klik [OK].

Menjalankan Ujian Penyambungan untuk Alamat IPv6

Apabila mesin disambungkan dengan betul, skrin log masuk UI Kawalan Jauh boleh dipaparkan daripada komputer (Memulakan UI Kawalan Jauh).
Walaupun alamat IP ditetapkan dengan betul, jika mesin disambungkan kepada hab pensuisan, mesin mungkin tidak dapat disambungkan kepada rangkaian. Dalam hal ini, lengahkan pemasaan permulaan komunikasi mesin dan cuba buat penyambungan semula. Menetapkan Masa Menunggu Apabila Menyambung kepada Rangkaian
9Y8W-02L