Menggunakan ID Jabatan untuk Menguruskan Pencetakan melalui Komputer

Anda boleh menggunakan Pengurusan ID Jabatan untuk menguruskan operasi pencetakan yang dilakukan melalui komputer. Gunakan fungsi ini apabila anda ingin menambah baik keselamatan atau memantau bilangan halaman yang dicetak.
1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [User Management]  [Department ID Management].
4
Klik [Edit].
5
Nyahpilih operasi untuk dihadkan.
Apabila menyahpilih, maklumat kemasukan ID jabatan diperlukan semasa melaksanakan jenis pekerjaan yang berkenaan.
Pilih kotak semak ini untuk menerima kerja cetakan dan cetakan warna hitam-putih daripada pemacu pencetak yang tidak menyokong Pengurusan ID Jabatan.
6
Klik [OK].
9Y8W-05F