Persediaan Diperlukan Sebelum Penggunaan

Menyediakan mesin dengan mengikut urutan daripada langkah 1 hingga 4. Untuk butiran terperinci, klik pautan bagi memaparkan halaman yang berkenaan. Untuk menggunakan mesin dengan selamat, pada masa yang sama, sahkan Mengelakkan Capaian Tanpa Kebenaran.
Langkah 1
Langkah 2
Persekitaran persediaan rangkaian tidak termasuk dalam Panduan Persediaan. Jika anda tidak mula menggunakan Panduan Persediaan, mulakan penyediaan daripada prosedur ini.
Langkah 3
Langkah 4
Tetapan daripada Remote UI
Apabila anda menyempurnakan persediaan untuk persekitaran rangkaian, anda boleh menyediakan mesin daripada UI Kawalan Jauh dengan cekap. Memulakan UI Kawalan Jauh
Menjimatkan masa persediaan dengan mengimport data daripada mesin lain
Jika anda mempunyai mana-mana pencetak pelbagai fungsi Canon lain dan menyimpan (mengeksport) data persediaan berdaftar pencetak kepada komputer sebelum ini, kandungan persediaan seperti buku alamat dan tetapan jenis kertas boleh digunakan serta-merta dengan mengimport data tersebut kepada mesin. Mengimport/Mengeksport Data Tetapan
9Y8W-022