Menetapkan Proksi

Proksi (atau pelayan proksi HTTP) merujuk kepada komputer atau perisian yang menjalankan komunikasi HTTP untuk peranti lain, terutamanya apabila berkomunikasi dengan sumber di luar rangkaian, seperti apabila melayari laman Web. Peranti pelanggan bersambung kepada rangkaian luar melalui pelayan proksi dan tidak berkomunikasi secara terus dengan sumber luar. Menetapkan proksi bukan sahaja memudahkan pengurusan trafik antara rangkaian dalam dan luar tetapi juga menyekat capaian tanpa kebenaran dan menggabungkan perlindungan anti virus untuk meningkatkan keselamatan. Keutamaan pentadbir diperlukan untuk mengkonfigurasikan tetapan ini.
1
Mulakan UI Kawalan Jauh. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Pilih kotak semak [Use Proxy] dan tentukan tetapan yang diperlukan.
[HTTP Proxy Server Address]
Masukkan alamat pelayan proksi. Tentukan alamat IP atau nama hos bergantung pada persekitaran.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Tukar nombor port jika perlu.
[Use Proxy within Same Domain]
Pilih kotak semak untuk juga menggunakan pelayan proksi tertentu bagi komunikasi dengan peranti dalam domain yang sama.
Tetapan ini hanya dipaparkan untuk skrin tetapan proksi talian utama.
[Use Proxy Authentication]
Untuk menggunakan fungsi pengesahan pelayan proksi, pilih kotak semak ini dan masukkan nama pengguna untuk pengesahan dalam [User Name] dan kata laluan baharu untuk ditetapkan dalam [Password] menggunakan aksara angka abjad.
5
Klik [OK].
Mengimport/mengeksport kelompok
Tetapan ini boleh diimport/dieksport dengan model yang menyokong pengimportan kelompok tetapan ini. Mengimport/Mengeksport Data Tetapan
Tetapan ini termasuk dalam [Settings/Registration Basic Information] apabila mengeksport kelompok. Mengimport/Mengeksport Semua Tetapan

9Y8W-05U