Biasa

Untuk maklumat mengenai item (“A”, “B”, “C”, dan “Tidak”) dalam lajur “Mengimport Semua Fungsi”, lihat Mengimport Semua Fungsi.
Item
Menetapkan Huraian
Boleh ditetapkan dalam UI Kawalan Jauh
Mengimport Semua Fungsi
Nama Item Apabila Mengeksport dengan UI Kawalan Jauh
<Tetapan Penyuap Kertas>
<Pemilihan Auto Sumber Kertas>
<Pencetak>:
<Dulang Pelbagai Guna>: <Tak Aktif>, <Aktif>
Lain-lain: <Tak Aktif>, <Aktif>
<Tetapan Kumpulan>: <Tak Aktif>, <Aktif>
<Guna Kumpulan>: <Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
B
Settings/Registration Basic Information
<Capai Fail Tersimpan>:
<Dulang Pelbagai Guna>: <Tak Aktif>, <Aktif>
Lain-lain: <Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
B
Settings/Registration Basic Information
<Terima>:
<Dulang Pelbagai Guna>: <Tak Aktif>, <Aktif>
Lain-lain: <Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
B
Settings/Registration Basic Information
<Lain-lain>:
<Dulang Pelbagai Guna>: <Tak Aktif>, <Aktif>
Lain-lain: <Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
B
Settings/Registration Basic Information
<Tukar Kaedah Suapan Kertas>
<Dulang Pelbagai Guna> dan Lain-lain: <Keutamaan Kelajuan>, <Keutamaan Muka Pencetakan>
Ya
B
Settings/Registration Basic Information
<Tamat Masa Kerja Tertangguh>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
Apabila <Aktif> dipilih:
0 hingga 5 hingga 999 minit
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Tetapan Output Kertas>
<Pemisah Kerja Antara Kerja>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Pemisah Kerja Antara Salinan>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
Apabila <Aktif> dipilih:
<Bilangan Salinan> (1 hingga 10 hingga 9999)
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Tetapan Cetakan>
<Keutamaan Cetakan>
<Pencetak>: <1>, <2>, <3>
<Capai Fail Tersimpan>: <1>, <2>, <3>
<Lain-lain>: <1>, <2>, <3>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Pnukar Wrna Kromatik utk Ctakan Dua Wrna>
<Semua Warna Kromatik>, <Warna Kromatik Yang Serupa>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Kerja Ditunda Dipadam Secara Auto>
<Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
Apabila <Aktif> dipilih:
0 hingga 5 hingga 999 minit
Ya
C
Settings/Registration Basic Information
<Tindakan Apbl Baki Toner Adalah Rendah>
<Teruskan Mencetak>, <Paparkan Skrin Amaran>
Ya
Tidak
-
Apabila <Teruskan Mencetak> dipilih:
<Pprkan Amaran Kart Tnr>: <Tak Aktif>, <Aktif>
Ya
B
Settings/Registration Basic Information
9Y8W-07K