Másodlagos transzferfeszültség beállítása

Beállíthatja a Másodlagos transzferfeszültséget (a festéket a papírra juttató feszültség), a kép homályosságának kiküszöbölésére.

Táblázat konfigurálása/nyomtatása

A másodlagos transzferfeszültség beállításához először nyomtassa ki a táblázatot.
1
Nyomja meg az <Változtat> gombot a <Másodlagos transzferfeszültség beállítás> lehetőségnél.
2
Válassza ki a másodlagos transzferfeszültség beállításának módját.
A kinyomtatott táblázat megtekintéséhez, az optimális beállítás meghatározásához és a kézi beállítások elvégzéséhez válassza a <Lapolvasó nélkül> lehetőséget.
A kinyomtatott táblázat beolvasásához, az optimális beállítás meghatározásához és a beállítások automatikusa elvégzéséhez válassza a <Lapolvasó használata> lehetőséget.
A <Lapolvasó használata> lehetőség kiválasztása esetén a következő papírméretek használhatók: A3, A4, 11" x 17" és LTR.
3
Nyomja meg az <Ábranyomtatás beállításai> gombot.
4
Adja meg a nyomtatandó táblázat beállításait, és válassza a <Következő> lehetőséget.
<Táblázat nyomtatásának típusa>
A finombeállításhoz válassza a <Finombeállításhoz> lehetőséget, míg nagyobb módosítások esetén válassza a <Durvabeállításhoz> lehetőséget.
Ha a <Finombeállításhoz> lehetőséget választja, a táblázat nyomtatása ±1-es beállítási lépésközzel történik.
Ha a <Durvabeállításhoz> lehetőséget választja, a beállítási lépésköz a készülék állapota szerint kerül meghatározásra.
<Nyomtatott oldal>
Válassza ki azt az oldalt, amelyen be szeretné állítani a másodlagos transzferfeszültséget.
Az alábbi esetekben válassza a <Csak elülső oldal> lehetőséget.
Ha egyéni papír esetén a <2-oldalas lap 2. oldala> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ha a többfunkciós tálcába töltötte be a papírt, és a <2-oldalas lap 2. oldala> lehetőséget választotta a <Papírtípus> menüpontban.
Ha a <2-oldalas> lehetőséget választja, a táblázathoz használható papírtípusokért lásd: Kétoldalas másoláshoz/kétoldalas nyomtatáshoz rendelkezésre álló papírok.
5
Válassza ki azt a papírforrást, amelybe az egyéni papír be van töltve nyomja meg az <OK> gombot.
6
Nyomja meg a <Ábranyomtatás> vagy a <Táblázat Nyomt/beolv> lehetőséget.
Ha a 2. lépésben a <Lapolvasó használata> lehetőséget választotta, nyomja meg a <Nyomtatás indul> elemet.
A készülék kinyomtatja a táblázatot.

Másodlagos transzferfeszültség beállítása

Használja a kinyomtatott táblázatot a másodlagos transzferfeszültség beállításához. Az eljárás attól függően változik, hogy milyen beállítási módot választott a Táblázat konfigurálása/nyomtatása 2- lépésében a másodlagos transzferfeszültség beállításához.

Ha a <Lapolvasó nélkül> lehetőséget választotta

Szemrevételezéssel határozza meg a táblázatban az optimális pontot, és állítsa be a másodlagos transzferfeszültséget.
1
Ellenőrizze az optimális pontot a kinyomtatott táblázatban.
A jelenlegi beállításokkal a táblázatban szereplő számokat a készülék bíbor színnel nyomtatja ki.
Fokozatosan növelje az értékeket negatívról pozitívra, és közben ellenőrizze a táblázatot. Amikor eléri azt a pontot, ahol a pontot belüli fedettség egységesnek tűnik (pl. -8), hasonlítsa össze ezt a pontot egy 2-vel magasabb értékű ponttal (a példában -7 és -6), és válassza ki az optimálisnak tűnő értéket.
Az az oldal az elülső oldal, amelynél a táblázatban szereplő szám mellett egy csillag (*) látható.
Ahol nincs észlelhető különbség a kiválasztott számok között, válassza három érték átlagát (a példában -7).
2
A <Másodlagos transzferfeszültség beállítás> képernyőn adja meg a táblázatban azonosított számot.
Válassza ki az <Elülső oldal> vagy <Hátoldal> lehetőséget, és adja meg a számot a <-> vagy <+> gomb használatával.
A következő esetekben válassza a <Hátoldal> lehetőséget.
Ha egyéni papír esetén a <2-oldalas lap 2. oldala> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ha a többfunkciós tálcába töltötte be a papírt, és a <2-oldalas lap 2. oldala> lehetőséget választotta a <Papírtípus> menüpontban.
3
Nyomja meg az <OK> gombot.

Ha a <Lapolvasó használata> lehetőséget választotta

Olvassa be a lapolvasóra helyezett táblázatot az optimális pont automatikus azonosításához.
1
Helyezze a táblázatot a másolóüvegre.
Helyezze el a táblázatot, és közben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
2
Csukja le az adagolót, és nyomja meg a <Beolvasás indul> gombot.
A készülék beolvassa a táblázatot.
Ha a táblázatot a lap minkét oldalára nyomtatta, helyezze a táblázat másik oldalát a másolóüvegre, és nyomja meg ismét a <Beolvasás indul> elemet.
Előfordulhat, hogy egyes speciális papírokat, például színes, áttetsző vagy lyukasztott papírt, valamint címkéket nem lehet beolvasni. Speciális papír beolvasásához válassza a <Lapolvasó nélkül> lehetőséget, és végezze el manuálisan a beállítást.
3
Nyissa fel az adagolót, és távolítsa el a táblázatot.
4
Nyomja meg az <OK> gombot.
9CYU-0H4