Obrazovka tisku

Když stisknete <Tisk> na obrazovce <Hlavní obrazovka> ovládacího panelu, zobrazí se obrazovka tisku.
Na této obrazovce můžete vytisknout podržené dokumenty, zabezpečené tiskové dokumenty nebo šifrované zabezpečené tiskové dokumenty. Můžete zkontrolovat obsah těchto dokumentů nebo dokumentů s naplánovaným tiskem nebo změnit nastavení tisku.

<Osobní>/<Sdílená>/<Skupina>

Z rozevírací nabídky vyberte typ dokumentů zobrazených na seznamu.
<Osobní>: Zobrazí dokumenty přihlášeného uživatele
<Sdílená>: Zobrazí dokumenty podržené za určitých podmínek
*Dokumenty z nabídky <Sdílená> se zobrazí pro každého uživatele a každý uživatel je může vytisknout.
<Skupina>: Zobrazí dokumenty se stejným ID oddělení, jako má přihlášený uživatel.

<Úlohy k vytištění>/<Vytištěné úlohy>/<Naplánovaný tisk>

Seznam dokumentů se změní podle stavu tisku.

Obnoví se seznam dokumentů.

Seznam dokumentů

V seznamu se zobrazí následující dokumenty.
Podržené
Vytištěné přes zabezpečený tisk
Šifrované a vytištěné přes zabezpečený tisk
Vytištěné přes naplánovaný tisk
Když vyberete dokument, přidá se zaškrtávací značka. Když vyberete a tisknete více dokumentů, dokumenty se tisknou v pořadí přidaných čísel.
Současně lze vybrat až 100 dokumentů.
Když stisknete <Datum/Čas>, dokumenty se vypíší podle svého data a času. Pokud toto nastavení zadáte, když jste přihlášeni k zařízení, nastavení se zachová, až se k zařízení přihlásíte příště.
U dokumentů se mohou zobrazit tyto ikony:
: Zabezpečené tiskové dokumenty / šifrované zabezpečené tiskové dokumenty
: Podržené dokumenty porušující varovné podmínky

<Vybrat vše (Max. 100 úl.)> / <Zrušit výběr>

Pokud stisknete <Vybrat vše (Max. 100 úl.)>, když není vybraný žádný dokument, vyberou se všechny dokumenty na seznamu.
Pokud stisknete <Zrušit výběr>, když jsou vybrané dokumenty, zruší se celý výběr.

<Nastavení tisku>/<Nast. tisku pro vybrané úlohy>

Můžete zkontrolovat a změnit nastavení tisku vybraných dokumentů.
Lze vybrat více dokumentů a hromadně změnit nastavení tisku. Pokud jsou ale současně vybrány následující dokumenty, nemůžete hromadně změnit nastavení tisku.
Podržené dokumenty
Dokumenty pro zabezpečený tisk
Šifrované zabezpečené tiskové dokumenty

<Jiné operace>

<Zobrazit obraz>
Můžete zobrazit náhled vybraných dokumentů a zkontrolovat jejich obsah.
Během zobrazení náhledu můžete také odstranit stránku nebo vytisknout dokumenty.
<Smazat úlohu>
Smažou se vybrané dokumenty.
<Zrušit tisk>
Zruší se tisk vybraných dokumentů.

<Spustit tisk>

Zahájí se tisk vybraných dokumentů.
Pokud začnete tisknout podržené dokumenty, které porušují varovné podmínky, zobrazí se obrazovka s varováním. <Nastavení upozornění podržených úloh>

Změna nastavení tisku / zobrazení obrazovky náhledu

U některých typů ovladače tiskárny používaného pro tisk nebo formátů souboru pro přímý tisk není možné změnit nastavení tisku nebo se nemusí zobrazit obrazovka náhledu.
: Možné   -: Nemožné
Operace
Typy ovladače tiskárny
Formát souboru pro přímý tisk
UFR II
PS *4
XPS
PCL *5
PDF
JPEG
TIFF
EPS
PS
<Nastavení tisku>
-
-
<Počet kopií>
-
-
<Rozsah tisku>*1
-
-
-
<Vybrat barvu>*2
-
-
<2stranný tisk>
-
-
<Vybrat papír>*1*3
-
-
-
-
-
<N na 1>
-
-
-
-
-
-
<Úspora toneru>*1
-
-
<Zobrazit obraz>
-
-
-
-
<Smazat stránku>
-
-
-
-
-
-
-
*1 Pokud je vybráno více dokumentů, nemůžete změnit nastavení tisku.
*2 Je-li vybráno více dokumentů nebo je-li formát souboru PDF, EPS nebo PS, lze barvu změnit pouze na hodnotu <Černá a bílá>.
*3 Zdroj papíru nemůžete změnit, pokud jsou v tiskové úloze specifikovány různé velikosti papíru.
*4 Nastavení lze měnit pouze pro úlohy pomocí ovladače tiskárny Canon PS3, kromě PPD.
*5 Možnost <Nastavení tisku> nebo <Zobrazit obraz> lze zobrazit pouze pro PCL XL.
Když se zobrazí <Některé úlohy nemohly být po přijetí uloženy.> nebo <Některé úlohy byly smazány.>
Tyto zprávy se mohou zobrazit, pokud dojde k chybě při přijímání dokumentu nebo pokud je dokument automaticky smazán kvůli vypršení doby pro uchování apod. V tomto případě stiskněte  pro zrušení zprávy.
Omezení při tisku z mobilních zařízení
Když dokumenty podržené v zařízení tisknete pomocí aplikace Canon PRINT Business přes funkci uvolnění a tisku, nemůžete hromadně změnit nastavení tisku více úloh a nemůžete odstranit stránku na obrazovce náhledu.
A12Y-07H