Je zobrazena zpráva s výzvou, abyste se obrátili na prodejce nebo servisního zástupce

Pokud stroj nemůže řádně pracovat kvůli nějakému problému, na displeji dotekového panelu se zobrazí zpráva. Projděte si reference týkající se zobrazené zprávy.

Pokud je zobrazena zpráva vyzývající ke kontaktování prodejce nebo servisního zástupce

1
Restartujte stroj.
Stisknutím tlačítka napájení stroj vypněte (Vypnutí stroje), počkejte minimálně 10 sekund a potom napájení znovu zapněte (Zapnutí stroje).
Upozorňujeme, že při vypnutí napájení se vymažou data čekající na zpracování.
2
Pokud zpráva nezmizí, připravte si následující informace.
Název produktu
Prodejce nebo servisní zástupce, u kterého jste stroj zakoupili
Problém (konkrétní prováděná akce a výsledek s příznakem atd.)
Kód zobrazený na displeji dotykového panelu
Může být zobrazeno více kódů.
3
Vypněte napájení stroje, vytáhněte zástrčku napájení a obraťte se na místního prodejce nebo servisního zástupce.
Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokrýma rukama. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
Napájecí šňůru vždy vytahujte za zástrčku. Pokud byste tahali pouze za šňůru, mohlo by dojít k obnažení jejích vodičů nebo jinému poškození. Poškozená šňůra pak může probíjet a způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.

Když je zobrazena zpráva <
Tato funkce není v současné době k dispozici. Můžete použít jinou funkci z [Hlavní obrazovka].>

Zpráva se zobrazí, když vyberete omezenou funkci. Vyberte jinou funkci.

Když je zobrazena zpráva <Barevný tisk není v současné době k dispozici.>

Nemůžete použít funkci barevného tisku, protože její použití je zakázáno. Můžete však použít černobílý tisk. Podle potřeby změňte nastavení související s tiskem nebo kopírováním.
A12Y-0L9