Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty

Na stroji lze zkontrolovat stavy a výpisy komunikace týkající se odeslaných a přijatých dokumentů.
Pokud používáte osobní správu autentizace, můžete určitým uživatelům omezit operace v úlohách dalších uživatelů na obrazovce <Monitor stavu>. <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>

Kontrola stavu odeslaných dokumentů

1
Stiskněte  (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Odeslat> <Stav úlohy>.
Chcete-li zobrazit pouze faxové dokumenty, vyberte <Fax> z rozevíracího seznamu v pravé horní části obrazovky.
3
Zkontrolujte stavy.
Po výběru dokumentu a stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat podrobné informace, jako např. místa určení a počet stránek.
Stisknutím <Zrušit> po výběru dokumentu můžete zrušit odesílání. Nelze vybrat více úloh a zrušit je všechny najednou. Vybírejte a rušte úlohy po jedné.
Po stisknutí <Tisknout seznam> se vytiskne seznam se stavy odeslaných dokumentů zobrazených na obrazovce.
Stisknutím <Detaily>  <Odeslat znovu> můžete opětovně odeslat dokumenty, jejichž odeslání se nezdařilo. Pro zadání dalšího místa určení stiskněte <Změnit místo určení>. Pro dokumenty, pro něž bylo zadáno více míst určení s použitím stejné metody odesílání, stiskněte <Seznam vysílání>, vyberte místo určení a poté stiskněte <Odeslat znovu> nebo <Změnit místo určení>.
Dokumenty můžete opětovně odesílat, když je <Smazat chybné úlohy VYS.> nastaveno na <Vyp> (<Smazat chybné úlohy VYS.>). Upozornění. Opětovně nelze odesílat dokumenty odeslané s pomocí metod Přímé odesílání/Ruční odesílání/Faxování z počítače.
Místa určení dokumentů, pro něž je nastaveno odesílání v zadaný čas, a také dokumentů, jejichž odeslání se nezdařilo, můžete změnit. Upozornění. Změnit nemůžete místa určení právě odesílaných dokumentů, pro něž bylo zadáno více míst určení, nebo když je zakázáno zadání nového místa určení (Omezení dostupných míst určení).
Místo určení lze změnit pro úlohu, která byla zrušena z důvodu chyb při vysílání, nebo úlohu, která na odeslání čeká v režimu Odložené odesílání.
Nelze měnit najednou více míst určení. Nelze také najednou měnit místa určení ve skupině.

Kontrola stavu přijatých dokumentů

1
Stiskněte  (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Příjem>  <Stav úlohy>.
Chcete-li zobrazit pouze faxové dokumenty, vyberte <Fax> z rozevíracího seznamu v pravé horní části obrazovky.
3
Zkontrolujte stavy.
Po výběru dokumentu a stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat podrobné informace, jako např. jména odesilatelů a počet stránek.
Stisknutím <Zrušit> po výběru dokumentu můžete zrušit příjem. Nelze vybrat více úloh a zrušit je všechny najednou. Vybírejte a rušte úlohy po jedné.
Pokud stisknete <Kontrola PŘ. I-faxu>, příjem se spustí, jestliže byl I-fax přijat serverem POP. Můžete zobrazit <Kontrola PŘ. I-faxu> výběrem <Přesměrovat> z rozbalovacího seznamu ve vrchní pravé části obrazovky.
Pro použití <Kontrola PŘ. I-faxu> nastavte <POP> na <Zap> v <Nastavení komunikace>, aby stroj přijímal dokumenty prostřednictvím POP. Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Několik I-faxů lze automaticky přijímat v následujících případech: Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
<Interval POP> v <Nastavení komunikace> je nastaveno na hodnotu jinou než „0“.
I-faxy jsou přijímány pomocí SMTP bez postupu přes server.

Kontrola, zda odeslání nebo příjem dokumentů proběhl úspěšně

1
Stiskněte  (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Odeslat> nebo <Příjem>  <Výpis úloh>.
Chcete-li zobrazit pouze faxové dokumenty, vyberte <Fax> ze seznamu kódů chyb v pravé horní části obrazovky.
3
Zkontrolujte, zda odeslání nebo příjem dokumentů proběhl úspěšně.
<OK> se zobrazí ve sloupci <Výsledek>, když odeslání nebo příjem dokumentu proběhl úspěšně. Zobrazí-li se <NG>, znamená to, že se odeslání nebo příjem dokumentu nezdařil, protože došlo k jeho zrušení nebo k výskytu nějaké chyby.
Kód chyby můžete zkontrolovat tak, že vyberete dokument a stisknete <Detaily>. V případě chyb, jimž jsou přiděleny chybové kódy, můžete zjistit příčiny a řešení. Řešení potíží ke každému chybovému kódu
Po stisknutí <Hlášení spr. kom.> nebo <Hlášení o činnosti faxu> se vytiskne seznam výpisů odeslaných a přijatých dokumentů zobrazených na obrazovce.
Lze zobrazit až 100 výpisů odesílání a až 100 výpisů příjmu.
Uložení adresy z historie odesílání
Adresu můžete do adresáře nebo na tlačítko volby na jeden dotek uložit pomocí historie odesílání na obrazovce <Monitor stavu>. Tím ušetříte čas potřebný k přímému zadávání faxového čísla, také tím předcházíte odeslání faxu na nesprávné číslo, v případě špatného přímého zadání.
A12Y-06Y