Implementace bezpečnostních opatření

Uložení důležitých dat do stroje a sdílení informací prostřednictvím stroje umožňují, aby byl stroj využíván efektivněji. Zároveň zvyšují hodnotu, kterou stroj poskytuje jako informační aktivum.
Stroj poskytuje různé funkce pro zvýšení zabezpečení, jako zábrana úniků informací, zábrana neoprávněného přístupu a ochrana důvěrných informací.
Společné využívání těchto bezpečnostních funkcí pak umožňuje používat stroj bezpečně.
A12Y-0LE