Tisk uložených dokumentů (Tisk vzoru)

Můžete tisknout předem uložené snímky a dokumenty. Ukládáním šablon často používaných dokumentů můžete tyto v případě potřeby snadno vytisknout.

Ukládání / úpravy dokumentů

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2

Klikněte na [Nastavení/Uložení] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Tiskárna]  [Tisk vzoru].
4
Klikněte na [Přidat tlačítko].
Chcete-li změnit nastavení tlačítka, klikněte na jeho název.
Chcete-li tlačítko odstranit, klikněte na tlačítko [Smazat].
5
Zadejte informace o tlačítku a nakonfigurujte požadovaná nastavení.
[Název tlačítka:]
Zadejte název tlačítka, které se má zobrazit na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
[Komentář:]
Podle potřeby uveďte popis nebo poznámku.
[Soubor k tisku (PDF/JPEG):]
Určete, zda se mají tisknout soubory PDF nebo JPEG.
[Tisk okamžitě po stisknutí tlačítka]
Tuto možnost vyberte pro okamžité spuštění úloh po stisknutí tlačítka. Značka se zobrazuje u tlačítek s touto sadou.
[Nastavení tlačítka]
Nakonfigurujte nastavení týkající se tisku, například počet kopií a oboustranný tisk.
Pokud nastavení není nakonfigurováno, tisk se provede podle <Vlastní nastavení> v části <Tiskárna>.
6
Klikněte na [Přidat].
Soubory určené k tisku
Lze uložit maximálně pět dokumentů.
Uložit lze dokumenty o velikosti maximálně 48 MB.
Minimální garantovaný prostor úložiště pro ukládání dokumentů je 4 GB, včetně prostoru pro podržený tisk a zabezpečené tiskové úlohy.

Tisk dokumentů

1
Stiskněte tlačítko pro uložený dokument na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
Pokud je nastavena možnost [Tisk okamžitě po stisknutí tlačítka], tisk bude zahájen okamžitě.
2
Stiskněte <Spustit tisk>.
Spustí se tisk.
Soubory PDF s nastaveným heslem nebo soubory, jejichž tisk vyžaduje zadání hesla, nelze vytisknout.
Chcete-li zrušit úlohu, která se právě tiskne, stiskněte tlačítko <Zrušit tisk>.
A12Y-07X