Odesílání e-mailu s oznámením v případě výskytu chyby

V případě potřeby výměny toneru, odstranění zachycení papíru apod. můžete na předem nastavenou e-mailovou adresu zaslat oznámení.

Zadání místa určení a informací k odeslání

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Správa zařízení] [Nastavení e-mailová oznámení]  [Přidat místo určení pro oznámení…].
4
Zadejte nastavení podle potřeby.
[Místo určení pro oznámení]
Zadejte e-mailovou adresu.
[Oznámit když]
Vyberte informace, které chcete odeslat.
Můžete uložit až pět míst určení.
5
Klikněte na [OK].
Výsledek odesílání e-mailu můžete zkontrolovat v části [Monitor stavu/Zrušit] v [Výpis úloh].
Toto nastavení může provádět pouze uživatel s právy administrátora (správce).
Toto nastavení lze importovat/exportovat pouze ze strojů stejné řady. Import/export dat nastavení
Toto nastavení je zahrnuto v [Nastavení/Uložení základních informací] při exportu dávky. Import/export všech nastavení
A12Y-0EF