Vyvolání předchozích nastavení kopírování (Předchozí nastavení)

Na stroji můžete vyvolat předchozí používaná nastavení kopírování. Položky vyvolaného nastavení lze před kopírováním změnit.
Tři nejnovější nastavení, která byla uložena do paměti, se nesmažou ani po vypnutí hlavního vypínače.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Předchozí nastavení>.
5
Vyberte nastavení, které chcete vyvolat, a stiskněte <OK>.
Když je na stroji používána správa osobního ověření, stroj vyvolá nastavení provedená dříve uživatelem, který se přihlašuje do systému stroje.
6
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
A12Y-061