Kopioiminen kahdella Canon-monitoimitulostimella (Verkkokopio) (vain 8900 Series / 6900 Series)

Voit lyhentää kopiointiaikaa käyttämällä tätä toimintoa kun kopioit suuria määriä. Kun olet skannannut kaikki alkuperäiset tällä laitteella, laite ja toinen Canon monitoimitulostin* voivat jakaa kopiomäärän ja kopioida samanaikaisesti. Tämä toiminto on kätevä kun haluat kopioida suuren materiaalimäärän kiireellisesti.
* Vain samanmalliset laitteet

Tallenna muut Canon monitoimitulostimet

Verkkokopiointi edellyttää toisen Canon monitoimitulostimen tallentamista edeltäkäsin.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset> <Kopio>  <Tallenna tulostimet etäkopiointia varten>  <Tallenna>.
2
Syötä tallennettavan Canon monitoimitulostimen IP-osoitteet numeropainikkeilla.
Siirrä kohdistinta vasemmalle painamalla . Siirrä kohdistinta oikealle painamalla .
Jos painat <Askelpalaut.>, kohdistimen vasemmalla puolella oleva numero poistetaan.
3
Valitse <OK>.
Verkkokopiolaite on tallennettu ja se näkyy listassa.
4
Valitse <Sulje>.
Kun haluat varmistaa tallennettujen Canon-monitoimitulostinten tiedot, valitse laite listasta vaiheessa 3 ja valitse <Tiedot>. Voit poistaa tallennetun Canon-monitoimitulostimen valitsemalla sen listasta ja valitsemalla <Poista>  <Kyllä>.
Etälaitteeksi rekisteröitävissä olevien laitteiden suurin määrä: 7
Jos kytket tämän laitteen verkkokopiotulostimeen ristikytkentäkaapelilla, sinun on tehtävä seuraavat asetukset kohtaan <Ethernet-ajurin asetukset>. <Ethernet-ajurin asetukset>
<Autom. tunnistus>: <Kyllä>
<Liikennöintitila>: <Kaksisuuntainen>
<Ethernet-tyyppi>: <100BASE-TX>

Kahdella laitteella kopiointi samanaikaisesti

Voit tehdä kopioita käyttämällä tätä laitetta ja toista Canon monitoimitulostinta samanaikaisesti. Verkkokopioinnissa kopioiden määrä jaetaan. Esimerkiksi kun tehdään 50 kopiota, tämä laite ja toinen Canon monitoimitulostin tekevät 25 kopiota kumpikin.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Etäkopiointi>.
5
Valitse listasta toinen Canon monitoimitulostin.
Jos valitset <Tiedot>, voit tarkistaa valitun laitteen asennuspaikan ja tilan.
6
Aseta tulostusmenetelmä virhetilanteessa.
Kun yksi laite ei pysty tulostamaan virhetilanteessa, toinen laite voi tulostaa, jos asetat <Tul. loput sivut 2. laitteesta jos virhe> -asetukseksi <Kyllä>.
7
Paina <OK>  <Sulje>.
8
Paina  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Asetus <Tul. loput sivut 2. laitteesta jos virhe> on käytössä vain, kun <Viimeistely> on asetettu.
Vaikka määrität <Tul. loput sivut 2. laitteesta jos virhe> -asetukseksi <Kyllä>, jäljelläolevia tulosteita ei siirretä seuraavissa tapauksissa:
Jos varkkokopioinnin alkuperäisiä skannataan.
Jos käytät toimintoja <Etukansi> ja <Syötä arkit> yhdessä samalla, kun suoritat verkkokopiointia.
Jos käytät toimintoja <Erikokoiset alkuperäiset>, Automaattinen paperinvalinta ja <2-puol.> yhdessä samalla, kun suoritat verkkokopiointia.
Jos verkkokopiointi on pysäytetty imageRUNNER ADVANCE -laitteessa, johon jäljelläolevat tulosteet on siirretty.
Jos häiriö ilmaantuu imageRUNNER ADVANCE -laitteessa, johon jäljelläolevat tulosteet on siirretty.
Jos verkkokopiotyö on päättymäisillään.
Jos verkkokopiotyön alkuperäisten skannausaika on pitkä.
Jos käytät Kopiosarjan numerointia Verkkokopioinnin yhteydessä.
Jos valitset <Tul. loput sivut 2. laitteesta jos virhe> -asetukseksi <Kyllä>, tulostusta ei suoriteta imageRUNNER ADVANCE -laitteessa, jossa häiriö tapahtui, vaikka laite palautettaisiin.
Aseta verkkokopioinnissa käytettävä paperi samaan paperilähteeseen.
Et voi varata verkkokopiotyötä kun verkkokopiotyö on käynnissä.
Verkkokopioinnissa asetettu kopiomäärä jaetaan puoliksi tämän laitteen ja verkkokopiotulostimen kesken. Jos kopioita on asetettu pariton määrä, tämä laite tulostaa yhden kopion enemmän.
Jos haluat peruuttaa verkkokopioinnin, peruuta kopiointi sekä tässä laitteessa että verkkokopiotulostimessa. Verkkokopiotyö voidaan peruuttaa verkkokopiotulostimen <Tilavalvonta>-ikkunasta.
9EUK-080