Klammerstopp har inträffat i häftesefterbehandlaren

Bekräfta före hantering
Om det finns papper i häftesfacket tar du bort det först.

Rensa klammerstopp i häftningsenheten

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och dra den rakt ut.
3
Ta bort alla klamrar som har fastnat i klammerpatronen.
Lyft upp vredet på klammerpatronen.
Ta ut alla klamrar som fastnat eller blottats.
Återställ vredet på klammerpatronen till sitt ursprungliga läge.
4
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och tryck in den så långt det går.
5
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Torrhäftning kan utföras automatiskt för klammeromplacering.

Rensa klammerstopp i sadelhäftningsenheten

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut sadelhäftningsenheten.
3
Avlägsna klammerpatronerna (upp till två) medan du drar spaken mot dig.
4
Ta bort alla klamrar som har fastnat i klammerpatronen.
Sänk vredet på klammerpatronen.
Ta ut alla klamrar som fastnat eller blottats.
Återställ vredet på klammerpatronen till sitt ursprungliga läge.
5
Sätt in klammerbehållarna (upp till två) i sadelhäftningsenheten.
6
Sätt försiktigt tillbaka sadelhäftningsenheten i sitt ursprungsläge.
7
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Efter att ha rensat ett klammerstopp, se till att justera häftpositionen. <Placering av klamrar i sadelhäftning>
9EWF-02E