<Turva-asetukset>

Määritä asetukset laitteen suojauksen parantamiselle.

<Autentikointi/Salasana -asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>
Määritä asetukset, joilla tehostetaan salasanan ja autentikointitoiminnon antamaa suojausta.

<Salausasetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>
Määritä asetukset, joilla tehostetaan laitteen salauksen antamaa suojausta.

<Järjestelmän varmennusasetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>
Määritä, käytetäänkö järjestelmän varmennus- ja suojaustoimintoja.
<Varmista järjestelmä käynnistyksen yhteydessä>: Tarkistaa laiteohjelman, järjestelmän ja laitteen MEAP-sovellusten eheyden laitteen käynnistyessä.
<McAfee Embedded Control>: Parantaa järjestelmän luotettavuutta, kun laite on käynnissä, estämällä luvattomat muutokset ohjelmaan tai sen suoritukseen McAfee Embedded Control -toiminnon avulla. Tämä on käytettävissä vain, kun asetuksen <Varmista järjestelmä käynnistyksen yhteydessä> arvo on <Kyllä>.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Järjestelmän varmennusasetukset>
<Varmista järjestelmä käynnistyksen yhteydessä>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Varmista järjestelmä käynnistyksen yhteydessä> -toiminto käynnistää laitteen uudelleen, kun asetuksen arvo vaihdetaan <Ei>  <Kyllä> tai kun valitset <OK> muuttamatta asetusta arvosta <Kyllä>. Voit jättää asetukseksi <Kyllä> käynnistämättä laitetta uudelleen valitsemalla vahvistusnäytössä <Ei> ja valitsemalla sitten <Peruuta> <Järjestelmän varmennusasetukset> -näytössä.
Kun <Varmista järjestelmä käynnistyksen yhteydessä> -asetuksena on <Kyllä>
Käynnistys kestää kauemmin kuin asetuksen ollessa <Ei>, koska järjestelmän varmennus suoritetaan.
Seuraavat tapahtumat ja tulokset tallennetaan laitehallinnan lokiin. Lokien hallinta
Tapahtuma
Laiteohjelmiston varmennus, MEAP-sovellusten varmennus
Tulos
Onnistuu, epäonnistuu
Jos näyttöön tulee virhekoodi, kun kytket laitteeseen virran, ota yhteyttä käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.
Kun <McAfee Embedded Control> -asetuksena on <Kyllä>
Laitteen käynnistyminen kestää useita minuutteja sen jälkeen, kun asetus määritetään ensimmäistä kertaa.
<Järj. varm. \nvalv.> tulee näkyviin <Päävalikko>-näyttöön, ja voit tämän avulla etsiä lokimerkinnöistä luvatonta käyttöä ja niin edelleen.

<Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>
Voit nyt täsmentää kaikki käyttöympäristöllesi suositellut turva-asetukset yksinkertaisesti valitsemalla laitteen ympäristötyypin. Käytettävissä olevat ympäristötyypit ovat kohdassa "Suojausasetusnavigaattori". Suojausasetusnavigaattori
Jos yksikin laitteen suojauskäytännön asetuksista on täsmennetty, <Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset> eivät ole käytettävissä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset>
<1. Intranet- ja Internet-yhteys>
<2. Suora Internet-yhteys>
<3. Internet-yhteys kielletty>
<4. Yksityinen verkko (koti)>
<5. Julkinen verkko>
<6. Luottamuksellisia tietoja sisältävä ympäristö>
<Tyhjennä>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Visual Message Settings
Jos muutat laitteen kunkin tyypin suositeltuihin turva-asetuksiin, saatat menettää toimintoja, joita halusit käyttää, tai muita ongelmia voi ilmetä. Tässä tapauksessa voit pyörtää muutokset ja palauttaa aikaisemmat turva-asetukset.
Jos muutit manuaalisesti asetukset, joita muutettiin kohteessa <Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset>, muutoksia ei säilytetä. Laite palaa siihen tilaan, jossa se oli ennen kuin <Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset> suoritettiin.
9EHU-0RE