יחידה ראשית

שם
Canon C1538iF II / C1533iF II
סוג
שולחני
רזולוציית קריאה
600 dpi‏ x ‏600 dpi
300 dpi‏ x ‏600 dpi
300 dpi‏ x ‏300 dpi
רזולוציית כתיבה
600 dpi‏ x ‏600 dpi
מספר גוונים
256
מסמכי מקור קבילים
גודל מסמכי מקור
עד ‏216.0 מ"מ x‏ 355.6 מ"מ
סוג מסמכי מקור
גיליונות וספרים
גודל צילום/נייר צילום
גודלי נייר
מגירת נייר
מקסימום: ‏216.0 מ"מ x‏ 297.0 מ"מ
מינימום: 101.6 מ"מ x‏ 148.0 מ"מ
מגש רב-תכליתי
מקסימום: ‏216.0 מ"מ x‏ 355.6 מ"מ
מינימום: ‏76.2 מ"מ x‏ 127.0 מ"מ
שוליים
עליון:: 4.0 מ"מ ± 2.0 מ"מ
שמאל: 4.0 מ"מ ± 2.0 מ"מ
משקל הנייר
מגירת נייר: 60 גר'/מ"ר עד 163 גר'/מ"ר
מגש רב-תכליתי: 60 גר'/מ"ר עד 216 גר'/מ"ר
סוג נייר
זמן התחממות *1
לאחר ההפעלה
כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<מופעל>: 10 שניות או פחות*2
כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<כבוי>: 50 שניות או פחות*3
חזרה ממצב שינה
10 שניות או פחות
זמן צילום ראשון
צבע: 6.9 שניות או פחות
שחור ולבן: 5.9 שניות או פחות
מהירות צילום*4(רגילA4/LTR, ‏100%)
C1538iF II
38 גיליונות לדקה (A4)
40 גיליונות לדקה (LTR)
C1533iF II
33 גיליונות לדקה (A4)
35 גיליונות לדקה (LTR)
מהירות הסריקה
(A4/LTR)
צבע מלא
1.42 שניות/לגיליון (A4)
1.33 שניות/לגיליון (LTR)
שחור-לבן
1.42 שניות/לגיליון (A4)
1.33 שניות/לגיליון (LTR)
הגדלה
גודל נייר רגיל
400%, 200%, 141.4%, 100%, 70.7%, 50%, 25%
שגיאת הגדלה של Direct (100%)
אנכי: ±1.3%
אופקי: ±1.3%
זום
25% עד 400% (במרווחים של 1%)
מערכת הזנת נייר/קיבולת
*5
מגירת נייר
550 גיליונות (80 ג'/מ"ר / 75 ג'/מ"ר)
640 גיליונות (64 ג'/מ"ר)
כל נייר למעט המפורט לעיל: גובה 60 מ"מ ומטה
מגש רב-תכליתי
100 גיליונות (80 ג'/מ"ר / 75 ג'/מ"ר / 64 ג'/מ"ר)
כל נייר למעט המפורט לעיל: גובה 11 מ"מ ומטה
קיבולת מגש פנימי *5
200 גיליונות (80 ג'/מ"ר / 75 ג'/מ"ר / 64 ג'/מ"ר)
עותקים מרובים
גיליון 999
מקור חשמל
C1538iF II
220 וולט - 240 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 3.9 אמפר
C1533iF II
220 וולט - 240 וולט ז"ח, 50/60 הרץ, 3.9 אמפר
צריכת חשמל
צריכת חשמל מרבית
1,500 W או פחות
כאשר המכשיר במצב שינה
‏0.9 וואט לערך
כשכפתור ההפעלה הראשי כבוי
כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<מופעל>: ‏0.9 וואט לערך
כאשר האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדרת כ-<כבוי>: 0.4 וואט או פחות
מידות
(ר'‏ x ‏ע'‏ x ‏ג')
500 מ"מ‏ x ‏556 מ"מ‏ x ‏640 מ"מ
משקל
(מלבד מחסניות טונר)
יחידה ראשית
37 ק"ג לערך
שטח התקנה
(ר'‏ x ‏ע')
717 מ"מ‏ x ‏785 מ"מ (כאשר מגירת הנייר משוכה החוצה והמגש הרב-תכליתי פתוח.)
קיבולת זיכרון
RAM‏: 2 GB
eMMC: ‏30 GB
תנאי סביבה
טמפרטורה: 10 °C עד 30 °C
לחות: 20 % עד 80 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
*1 עשוי להשתנות בהתאם לסביבה ולתנאי השימוש במכשיר.
*2 זה לוקח 4 שניות עד שפעולת המקש במסך לוח המגע תהיה זמינה. בתנאים מסוימים, המכשיר אינו מתחיל לפעול במהירות.
*3 דרושות 40 שניות או פחות עד שפעולת המפתח על לוח המגע נהיית לזמינה.
*4 מהירות הצילום בנייר A4/LTR בגודל רגיל בהדפסה חד-צדדית נמדדת במהלך צילום מתמשך. מהירויות הצילום משתנות בהתאם לרזולוציית הפלט ולסוג וגודל הנייר וכיוון הזנת הנייר. מהירויות הצילום בגדלי נייר קטנים יותר עשויות להיות אטיות יותר. בנוסף, המכשיר עשוי לחוות זמן השבתה או מהירות צילום נמוכה יותר במהלך הרצת צילום מתמשכת, כדי לכוונן את הטמפרטורה בפנים המכשיר או כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.
*5 עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההתקנה ולנייר שבו נעשה שימוש.
A137-023