הגבלת התקשורת על ידי שימוש בחומות אש‏

על ידי קביעת התצורה של סינון מנות כך שתאפשר תקשורת רק עם מכשירים בעלי כתובת IP או כתובת MAC ספציפית, אתה יכול להפחית את הסיכון של גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים חיצוניים. לביצוע הגדרות אלה נדרשות הרשאות מנהל או NetworkAdmin.
A137-0AU