שימוש בתצוגת מסך המגע

תצוגת המכשיר היא מסך מגע שניתן להפעילו באמצעות נגיעה ישירות באצבעותיך. המסך משמש לא רק לפונקציות בסיסיות כגון צילום וסריקה, אלא גם להציג הגדרות שונות, קלט טקסט, סטטוס תקשורת והודעות שגיאה. עם זאת, במדריך זה "נגיעה" מכונה "לחיצה".
בנוגע לטיפול במסך המגע
אל תלחץ חזק מדי על לוח המגע. פעולה כזו תגרום לשבירת הלוח.
אין להשתמש בחפץ עם קצה חד, כגון עיפרון מכני או עט כדורי. פעולה כזו עלולה לגרום שריטות למשטח לוח המגע או לשבור אותו.
הנחת עצמים על המסך או ניגוב המסך עלולים לגרום לתגובת מסך המגע ולתקלה.
הסר את סרט ההגנה מתצוגת מסך המגע לפני השימוש.
ניתן להתאים אישית תפריטים ולסדר מחדש לחצנים הנמצאים בשימוש תכוף לצורך גישה קלה יותר. ניתן גם לשלב הגדרות מרובות בלחצן אחד כדי לפשט את הפעולות. התאמה אישית של תצוגת מסך המגע
כוונן את הבהירות של תצוגת מסך המגע.
אם קשה לראות את התוכן של תצוגת מסך המגע, בצע את הפעולה הבאה במסך ה<בית> כדי לכוונן את הבהירות.
<התאם בהירות>‏ כוון את הבהירות באמצעות <+> או <->‏  <סגירה>
A137-03U