יצירת המפתח והאישור לתקשורת רשת

המכשיר יכול להפיק את המפתח והאישור (אישור שרת) המשמשים לתקשורת מוצפנת של TLS. אם ברצונך להתחיל להשתמש בתקשורת מוצפנת של TLS באופן מיידי, נוח להשתמש במפתח ובאישור המותקנים מראש במכשיר. במידת הצורך, בקש ממנהל מערכת ליצור מפתח ואישור. עם זאת, שים לב שתקשורת מוצפנת של TLS אינה מופעלת על ידי יצירת מפתח ואישור. הגדרת מפתח ואישור עבור TLS
אם ברצונך להשתמש באישור שרת עם חתימת CA, אתה יכול ליצור את המפתח יחד עם CSR, במקום האישור. יצירת מפתח ו-CSR
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  <הגדרות אישור>‏  <יצירת מפתח>‏  <צור מפתח תקשורת רשת>.
3
קבע את התצורה של הפריטים הדרושים למקש ולחץ על <הבא>.
<שם מפתח>
הזן שם עבור המפתח. קבע שם שיהיה לך קל למצוא כאשר יוצג ברשימה.
<אלגוריתם חתימה>
בחר את אלגוריתם Hash לשימוש עבור החתימה. אלגוריתמי Hash הזמינים משתנים בהתאם לאורך המפתח (מפרטי המערכת). מפתח באורך של 1024 סיביות ומעלה יכול לתמוך באלגוריתמי hash של SHA384 ו- SHA512. אם <RSA> נבחר עבור , ו ‎<אורך מפתח (סיביות)>‎ מוגדר כ-<1024> או יותר עבור , ניתן לבחור באלגוריתם SHA512 hash ו-SHA384.
<אלגוריתם מפתח>
בחר את אלגוריתם המפתח. אם <RSA> נבחר, ‎<אורך מפתח (סיביות)>‎ מוצג כפריט ההגדרה של . אם <ECDSA> נבחר, <סוג מפתח> מוצג במקום זאת.
‎<אורך מפתח (סיביות)>‎ / <סוג מפתח>
ציין את אורך המפתח אם <RSA> נבחר עבור , או ציין את סוג המפתח אם <ECDSA> נבחר. בשני המקרים, הערך הגבוה יותר מאפשר אבטחה טובה יותר אולם מפחית את מהירות עיבוד התקשורת.
4
קבע את התצורה של הפריטים הדרושים לאישור ולחץ על <יצירת מפתח>.
<תאריך תחילת תוקף> / <תאריך סיום תוקף>
הזן תאריך התחלה וסיום.
<מדינה‏/אזור>/ <מצב> / <עיר> / <ארגון> / <‏יחידה ארגונית>
בחר בקוד המדינה מהרשימה, והזן את המיקום ושם הארגון.
<שם משותף>
הזן את כתובת ה-IP או את שם FQDN.
בעת הדפסת IPPS בסביבת Windows, הקפד להזין את כתובת ה-IP של המכשיר.
נדרש שרת DNS כדי להזין את ה-FQDN של המכשיר. הזן את כתובת ה-IP אם לא נעשה שימוש בשרת DNS.
ניהול מפתחות ואישורים
ניתן לבדוק את ההגדרות המפורטות או למחוק מפתחות ואישורים במסך המוצג בעת הלחיצה על  (הגדרות/רישום)‏ <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  <הגדרות אישור>‏  <רשימת מפתחות ואישורים>. אם רשימת המפתחות והאישורים אינה מוצגת, לחץ על <רשימת מפתחות ואישורים עבור מכשיר זה> על מנת להציגה.
אם מוצג , המפתח פגום או לא חוקי.
אם לא מוצג האישור למפתח אינו קיים.
אם תבחר מפתח ואישור ותלחץ על <פרטי אישור>, יוצג מידע מפורט לגבי האישור. ניתן גם ללחוץ על <אימות אישור> במסך זה כדי לבדוק אם האישור חוקי.
כדי למחוק מפתח ואישור, בחר את אלו שברצונך למחוק ולחץ על <מחיקה>‏  <כן>.
A137-0C2