בדיקת סטטוס ויומן של מסמכים שנסרקו

בדוק בסטטוסים וביומני התקשורת לגבי מסמכים שנשלחו ונשמרו.
כאשר נעשה שימוש בניהול אימות אישי, ניתן להגביל משתמשים מלבצע פעולות במשימות של משתמשים אחרים באמצעות המסך <ניטור סטטוס>. <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>

בדיקת הסטטוסים של מסמכים שנשלחו/נשמרו

1
לחץ על  (ניטור סטטוס).
2
לחץ על <שליחה>‏  <מצב משימה>.
3
בדוק את הסטטוסים.
בחירת מסמך ולחיצה על <פרטים> תאפשר לך לבדוק מידע מפורט, כגון יעדים ומספר העמודים.
בחירת מסמך ולחיצה על <ביטול> תאפשר לך לבטל שליחה/שמירה.
בלחיצה על <הדפסת רשימה> תודפס רשימת מצב של מסמכים שנשלחו/נשמרו המוצגים במסך.
לחיצה על <פרטים>‏  <שליחה חוזרת> מאפשרת לשלוח שוב/לשמור שוב את המסמכים ששליחתם/שמירתם נכשלה. כדי לציין יעד אחר, לחץ על <שינוי יעד>. עבור מסמכים עם יעדים מרובים שצוינו באמצעות אותה שיטת שליחה/שמירה, לחץ על <רשימת שידור>, בחר יעד ולאחר מכן לחץ על <שליחה חוזרת> או על <שינוי יעד>.
ניתן לשלוח שוב/לשמור שוב מסמכים כאשר האפשרות <מחיקת משימות שידור שנכשלו> מוגדרת כ-<כבוי>. <מחיקת משימות שידור שנכשלו>
ניתן לשנות את היעדים של מסמכים המוגדרים להישלח/להישמר בזמן מסוים, וכן את היעדים של מסמכים ששליחתם/שמירתם נכשלה. שים לב כי אינך יכול לשנות את היעדים של מסמכים שצוינו להם יעדים מרובים ונמצאים בתהליך של שליחה/שמירה, או כאשר ישנה הגבלה על הזנת יעד חדש (הגבלת יעדים חדשים).

בדיקה אם מסמכים נשלחו או נשמרו בהצלחה

1
לחץ על  (ניטור סטטוס).
2
לחץ על <שליחה>‏  <יומן משימות>.
3
בדוק אם המסמכים נשלחו או נשמרו בהצלחה.
ההודעה <אישור> תוצג בעמודה <תוצאה> כאשר מסמך נשלח או נשמר בהצלחה. אם מוצגת ההודעה <NG> הדבר מצביע על כך שהמסמך לא נשלח/נשמר מפני שהפעולה בוטלה או שאירעה שגיאה כלשהי.
ניתן לבדוק את קוד השגיאה על-ידי בחירת מסמך ולחיצה על <פרטים>. באפשרותך להשתמש בקודי השגיאות כדי לבדוק את הסיבות לשגיאות ואת הפתרונות שלהן. דרכי טיפול לכל קוד שגיאה
באמצעות לחיצה על <תקשורת דוח ניהול>, ניתן להדפיס בצורת רשימה את יומן השליחה/שמירה.
ניתן להציג עד 100 יומני שליחה ועד 100 יומני קבלה.
ציון/רישום יעדים מתוך היסטוריית השליחה
ניתן לציין יעדים ולרשום יעדים בפנקס הכתובות מהיסטוריית השליחה במסך <ניטור סטטוס>. פעולה זו תחסוך לך את המאמץ שבהזנה ישירה של הכתובת, וגם תסייע לך להימנע משליחה ליעד שגוי עקב הזנת כתובת לא נכונה.
בעת ציון יעד: <ניטור סטטוס>‏ <שליחה>‏ <יומן משימות>‏ בחר את היעד לשליחה <ציון כיעד שליחה>‏ <אישור>
בעת רישום יעד: <ניטור סטטוס>‏ <שליחה>‏ <יומן משימות>‏  בחר את היעד לרישום <רישום יעד>‏ רשום את היעד ממסך הרישום עבור כל סוג יעד
A137-082