רישום קבוצות משתמשים

רישום קבוצת משתמשים. ניתן לשתף רשימות כתובות קבוצתיות בין קבוצות משתמשים רשומות.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏  [Authentication Management]‏  [User Group Management].
4
לחץ על [Add Group (Local Device Users)...] או על [Add Group (Other Users)...].
בחר [Add Group (Other Users)...] אם מוגדר אימות על ידי שרת.
הוספת קבוצות להתקן מקומי
הוספת קבוצות לשרת אימות
A137-0CW