סריקה ברורה

כאשר סורקים קטלוגים המכילים תמונות רבות, דוחות כתובים בעיפרון או מגזינים עבים, כוונון הצפיפות והחדות ומחיקה של צללים לא נחוצים יאפשרו לסרוק את מסמכי המקור בצורה ברורה.
A137-083