עבודה עם מסמכים ותיקיות בהתקנים אחרים

ניתן להשתמש במכשיר כדי לבצע פעולות מרחוק, כגון בדיקה ומחיקה של קבצים, ב- סביבה מתקדמת של מדפסת משולבת אחרת של Canon או בשרת Windows.
1
לחץ על <גישה לקבצים מאוחסנים>.המסך <בית>
2
לחץ על <רשת>.
3
בחר את ההתקן שאליו אתה מעוניין לגשת.
<למעלה>
לחץ כדי לעבור לרמה העליונה מהנוכחית.
<בדיקת פרטי אחסון>
בחירת התקן ולחיצה על <פרטים> מאפשרת לך לבדוק את המידע (פרוטוקול/נתיב) במכשיר.
ניתן גם להשתמש בתיקיה אישית בתור יעד. למידע אודות הגדרות של תיקיות אישיות, ראה הגדרת תצורה של תיקיות אישיות.
4
הפעלת מסמכים ותיקיות
המיקום מוצג כעת
מציג את המיקום (נתיב) שבו הקבצים והתיקיות של שמורים.
קבצים ותיקיות שנשמרו
מראה האם קבצים ותיקיות נבחרו, סמלים שמציינים את סוג הקובץ או תיקיה, שמות, גודל קבצים, ותאריכים/שעות שנשמרו.
לחץ על <שם> או על <תאריך/שעה> כדי למיין את רשימת הקבצים והתיקיות לפי שם או תאריך/שעה בסדר עולה () או יורד ().
אם בעת ההתחברות נעשה שימוש בניהול אימות בהתאמה אישית, נשמר תנאי המיון האחרון. רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית
בעת בחירת קבצים, מוצגים סמלים ממוספרים לפי הסדר שבו בחרת את הקבצים. אם אתה מדפיס מספר קבצים בו זמנית, הם מודפסים באותו סדר.
ב- Shared Space, נוצרת תיקיה בשם "תיקיה".
מספר הקבצים שנבחרו
מציג את מספר הקבצים באותה בחירה.
<הדפסה>
מדפיס את הקבצים. הדפסת קבצים בהתקנים אחרים
<פעולות תיקייה>
לחץ כדי ליצור תיקיות.
<הצגת תמונה>
מציג תמונה בתצוגה מקדימה של קובץ ניתן גם להדפיס לאחר בדיקת התמונה בתצוגה מקדימה.
<ניקוי בחירה>
בטל את הבחירה של כל הקבצים שנבחרו תחת .
<עריכת קובץ>
לחץ על מנת להציג את התפריט להוספת קובץ או הצגת הפרטים, למחיקה או לשינוי השם של הקובץ הנבחר.
הצג לחצן החלפה
לחץ על <עד/מעלה> כדי לעבור לרמה העליונה מהנוכחית. כדי לעדכן את התכנים של המסך המוצג, לחץ על .
כדי לשנות שם של קובץ
כדי להציג תמונה בתצוגה מקדימה של קובץ
כדי לבדוק מידע מפורט אודות קובץ מסוים
כדי למחוק קובץ
כדי לסרוק ולשמור קבצים
כדי ליצור תיקיה
כדי לבדוק מידע מפורט אודות תיקיה מסוימת
לאחר השלמת הפעולה, לחץ על <ניתוק>. <ניתוק> יוצג כאשר כל התנאים הבאים יתקיימו.
לא בוצע אימות משתמש
המכשיר מקושר לשרת הקבצים המחובר
A137-093