פרטי פנקס כתובות

במקטע זה מופיע תיאור של כל עמודה ועמודה בפנקס הכתובות. עיין במקטע זה בעת עריכת קבצי CSV.
כותרת
שם כותרת
נדרש
הערות
מס' גרסת קובץ CSV של פנקס כתובות: 0x0002
כן
ערך קבוע
מס' ערכת תווים: UTF-8
כן
ערך קבוע
מס' dn: קבוע
כן
(נדרש עבור פנקס כתובות בנגיעה אחת)
מציין ששם היעד מטופל כלחצן בנגיעה אחת. הזנה דרושה רק כשיעד הייבוא הוא פנקס כתובות בעל לחצן נגיעה אחת.
מוסיפים זאת בעת ייצוא מפנקס כתובות בעל לחצן נגיעה אחת, כך שאין צורך להוסיף פריט זה שוב בעת הייבוא.
מס' SubAddressBookName: שם פנקס הכתובות
כן
הזן את שם פנקס הכתובות אחרי סימן הנקודתיים (:) עם רווח בין לבין. אם פנקס הכתובות הוא חסר שם, השאר את המקום אחרי הנקודתיים (:) ריק.
מס' DB: 0x010a
כן
ערך קבוע
מס' גרסת צופן: 2
לא
השאר את המקטע ריק אם אתה יוצר קובץ CSV חדש בשביל פנקס הכתובות.
מס' תכונת צופן: pwd
לא
השאר את המקטע ריק אם אתה יוצר קובץ CSV חדש בשביל פנקס הכתובות.
קיומה של כותרת הקשורה ל"צופן" בכותרת פירושה הוא שתכונת הססמה היא מוצפנת. עם זאת, בשעת הזנת מידע זה לקובץ CSV חדש או בשעת עריכת התכונה pwd של קובץ CSV שיוצא, לא ניתן לבצע הצפנה באופן המאפשר למכשיר לפענח נכון. במקרים כאלה יש למחוק את החלק המתאים בכותרת.
גוף
שם תכונה
תיאור
נדרש
הערות
סוג אובייקט
סוג אובייקט (סוג יעד)
כן
מציין את סוג היעד. התכונה הדרושה משתנה לפי ערך זה. הזן אחד מהבאים.
עבור דוא"ל: email
עבור פקס G3:‏ g3fax
עבור פקס IP:‏ ipfax
עבור פקס: ipfax
עבור שרת קבצים (SMB, FTP, WebDAV): ‏remotefilesystem
עבור קבוצה: groupfids
cn
שם יעד
לא
הזן בקוד תווים UTF-8. אחרת, שם היעד יישאר ריק.
cnread
אלף-בית פונטי
לא
מוצג כ"פונטי" אם שפת התצוגה מוגדרת כ"יפנית".
cnshort
שם לחצן One-touch (נגיעה אחת)
לא
הזן בקוד תווים UTF-8. אחרת, שם לחצן נגיעה אחת יישאר ריק.
subdbid
מספר פנקס הכתובות
לא
ציין אל איזה פנקס כתובות לייבא בממשק המשתמש המרוחק. לא נדרש כאשר כותבים אל קובץ CSV.
mailaddress
כתובת דואר האלקטרוני
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת עבור יעדי דוא"ל ו-I-fax.
dialdata
מספר פקס
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת עבור יעדי פקס. עם זאת, היא אינה נדרשת עם היעד הוא פקס IP תוך שימוש ב-URI.
uri
ה-URI המשמש עם פקס IP
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
ניתן לשימוש עבור יעדי פקס IP בלבד. תכונה זאת נדרשת אם לא מציינים מספר פקס עבור פקס IP.
עבור יעד פקס IP תוך שימוש ב-URI, חובה גם לציין את URI flag (ראה להלן).
url
שם מארח של שרת הקבצים שהוא היעד
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת עבור יעדי שרת קבצים. ניתן להשתמש באותיות ובסמלים בלבד.
נתיב
נתיב קובץ עבור יעד שהוא שרת קבצים
לא
ניתן להשתמש באותיות ובסמלים בלבד.
פרוטוקול
פרוטוקול
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת עבור יעדי שרת קבצים. הזן אחד מהבאים.
עבור SMB: ‏smb
עבור FTP: ‏ftp
עבור WebDAV: ‏addonprotocol0225
שם משתמש
שם משתמש המשמש בעת כניסה ליעד שהוא שרת קבצים
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת עבור יעדי שרת קובצי FTP. מזהה המשתמש נדרש בשביל להיכנס ליעד ששולח קבצים, ומשום כך הוא גם בשביל כניסה ליעדים ששולחים קבצים ומשתמשים באימות, כגון SMB ו-WebDAV.
pwd
סיסמה המשמשת בעת כניסה ליעד שהוא שרת קבצים
לא
תכונה זאת נדרשת עבור יעדים ששולחים קבצים ומשתמשים באימות.
משתתף
משתתף ביעד קבוצתי
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת עבור יעדים קבוצתיים.
indxid
מספר סידורי המוקצה ליעד
כן
תכונה זאת נדרשת אם יעד הייבוא הוא פנקס כתובות בעל לחצן בנגיעה אחת. מספר זה נעשה למספר הלחצן בנגיעה אחת. במקרים אחרים, הזן מספר מ-201 עד 1,800.
enablepartial
הגדרה המיועדת לחלוקת נתונים בעת שליחת דוא"ל
לא
הזן "פעיל" או "לא פעיל".
תת
תת-כתובת של יעד שרת קבצים
לא
פרוטוקול פקס
פרוטוקול פקס
לא
הזן אחד מהבאים.
g3
ecm
ecm
מציין שימוש ב-ECM.
לא
הזן "פעיל" או "לא פעיל".
txstartspeed
מהירות שידור התחלתית של עבור משלוח פקסים
לא
הזן אחד מהבאים.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
מצב תקשורת
מצב תקשורת I-Fax
הגדרה לגבי שליחה בינלאומית
לא
הזן אחד מהבאים.
עבור קו מקומי מסוג PSTN: מקומי
עבור קו בינלאומי 1 מסוג PSTN: בינלאומי1
עבור קו בינלאומי 2 מסוג PSTN: בינלאומי2
עבור קו בינלאומי 3 מסוג PSTN: בינלאומי3
בחירת קו
קו פקס שנבחר
לא
הזן אחד מהבאים. אחרת, המערכת משתמשת ב"אוטו".
עבור קווים 1 עד 4: קו1, קו2, קו3 או קו4
עבור מפרט קווים אוטומטי: אוטו
מצב תקשורת uri
מצב תקשורת פקס IP
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
זהו מצב התקשורת הנבחר עבור פקסים ב-IP. תכונה זאת נדרשת אם אתה משתמש בשליחת פקסים ב-IP ושולח ליעד פקס.
הזן אחד מהבאים.
עבור G3:‏ ‏ip_g3
עבור אינטרה-נט: ip_lsv
עבור שער VoIP: ‏ip_gw
uriflag
הדגל של URI המשמש עם פקס IP
כן
(נדרש עבור סוגי יעד מסוימים)
תכונה זאת נדרשת אם היעד הוא פקס IP ואתה משתמש ב-URI במקום במספר פקס. הזן "אמת" או "שקר". אם אתה משתמש ב-URI, הזן "אמת".
pwdinputflag
הגדרה לבקשת קלט סיסמה לכל שידור ושידור
לא
הזן "פעיל" או "לא פעיל".
ifaxmode
מצב I-Fax (פשוט/מלא)
לא
הזן "פשוט" או "מלא".
transsvcstr1
מחרוזת טקסט שירות מספר 1 עבור שירות ממסר I-fax
לא
הזן עד 40 תווים וסמלים אלפא נומריים.
transsvcstr2
מחרוזת טקסט שירות מספר 2 עבור שירות ממסר I-fax
לא
הזן עד 16 תווים וסמלים אלפא נומריים.
ifaxdirectmode
שליחה ישירה של I-Fax
לא
הזן "פעיל" או "לא פעיל".
documenttype
סוג מסמך I-Fax
לא
הזן אחד מהבאים.
שליחה בצבע: cl
שליחה בשחור לבן: bw
bwpapersize
גודל דף מותר בעת שליחת I-fax
לא
bwcompressiontype
תבנית דחיסה המשמשת בעת שליחת I-fax
לא
bwpixeltype
מרחב צבעים מותר בעת שליחת I-fax
לא
bwbitsperpixel
ספירת ביטים מותרת בעת שליחת I-fax
לא
bwresolution
רזולוציה מותרת בעת שליחת I-fax
לא
clpapersize
גודל דף מותר בעת שליחת I-fax צבעוני
לא
clcompressiontype
תבנית דחיסה המשמשת בעת שליחת I-fax צבעוני
לא
קבוע כ-jpeg.
clpixeltype
מרחב צבעים מותר בעת שליחת I-fax צבעוני
לא
קבוע כ-rgb.
clbitsperpixel
ספירת ביטים מותרת בעת שליחת I-fax צבעוני
לא
קבוע כ-8.
clresolution
רזולוציה מותרת בעת שליחת I-fax צבעוני
לא
accesscode
קוד גישה
לא
הזן עד שבעה מספרים.
uuid
UUIF המשמש לזיהוי יעד
לא
פריט זה אינו נחוץ בעת יצירת קובץ CSV חדש.
cnreadlang
קוד תו אלף-בית פונטי
לא
מוצג כ"פונטי" אם שפת התצוגה מוגדרת כ"יפנית". הזן את קוד השפה לשימוש. לשימוש ביפנית (SJIS) הזן ja.
enablesfp
לא בשימוש
לא
פריט זה אינו בשימוש, לכן אין צורך להזינו.
memberobjectuuid
משמש עבור רשימת כתובות אישית/רשימת כתובות של קבוצת משתמשים
לא
loginusername
משמש עבור רשימת כתובות אישית/רשימת כתובות של קבוצת משתמשים
לא
logindomainname
משמש עבור רשימת כתובות אישית/רשימת כתובות של קבוצת משתמשים
לא
usergroupname
משמש עבור רשימת
כתובות אישית/רשימת כתובות של קבוצת משתמשים
לא
personalid
משמש עבור רשימת כתובות אישית/רשימת כתובות של קבוצת משתמשים
לא
A137-0E7