<יצירת קובץ>

ציין את הגדרות הפקת הקבצים המשותפות לכל הפונקציות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
הפריט מסומן בכוכבית (*)
מופיע רק אם האפשרות מותקנת.

<רמת איכות תמונה עבור קומפקטי>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
בעת השימוש באפשרות <סריקה ושליחה> או באפשרות <סריקה ואחסון>, ניתן להגדיר את רמת איכות התמונה בתבנית הקובץ כאשר PDF (קומפקטי) או XPS (קומפקטי) נבחרים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רמת איכות תמונה עבור קומפקטי>
‏<רמת תמונה במצב טקסט/צילום או במצב צילום>:‏ <עדיפות גודל נתונים>,‏ <רגיל>,‏ <עדיפות לאיכות>
‏<רמת תמונה במצב טקסט>:‏ <עדיפות גודל נתונים>,‏ <רגיל>,‏ <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו תושבת בעת שליחת פקס או I-fax.
אם תסרוק מסמך מקור הכולל צבעים רבים כאשר האפשרות <טקסט> נבחרה עבור סוג מסמך המקור, גודל הנתונים ואיכות התמונה ישתנו לאחר דחיסה, בהתאם לרמת התמונה שנבחרה. עם זאת, אם מסמך המקור הוא מונוכרומטי או כולל צבעים מעטים בלבד, אין זה משנה באיזו רמת תמונה תבחר.

‎<OCR (עם חיפוש טקסט) הגדרות>‎

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
אם תבחר ‎<OCR (עם חיפוש טקסט)>‎ עבור <PDF>,‏ <XPS>, או <OOXML> בתור תבנית קובץ, תוכל להגדיר "סריקה חכמה" ולקבוע את מספר התווים שבהם ייעשה שימוש עבור Auto (OCR) ב"שם קובץ". "סריקה חכמה" היא מצב הקובע את כיוון הטקסט ומסובב את הנתונים, כך שהמסמך יהיה בכיוון הנכון כאשר מציגים אותו במחשב. Auto (OCR) ב"שם קובץ" הוא מצב שמשתמש באופן אוטומטי בטקסט הראשון במסמך שנסרק על ידי ה-OCR בתור שם הקובץ. האפשרות Auto (OCR) ב"שם קובץ" מוגדרת ב-<שם קובץ> ב-<אפשרויות> במסך "סרוק ושלח". הגדרת שם קובץ
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<OCR (עם חיפוש טקסט) הגדרות>‎
‏<סריקה חכמה>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מספר מרבי של תווים בשם קובץ>:‏ 1 עד 24
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
לא ניתן להשתמש במצב Auto (OCR) ב"שם קובץ" ובמצב "PDF מוצפן" באותו הזמן כאשר שולחים קובץ.

<הגדרות התוויה והחלקה> *

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
ניתן לשנת את קצב הזיהוי של ציורי קו במסמך המקור בעת יצירת קובץ עם גרפיקת קווי מתאר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות התוויה והחלקה>
‏<גרפיקת חלוקה לרמות>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<רמת זיהוי גרפיקה>:‏ <רגיל>,‏ <מתון>,‏ <גבוה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<רמת תמונת רקע>:‏ <עדיפות גודל נתונים>,‏ <רגיל>,‏ <עדיפות לאיכות>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיל את הערך ב-<רמת זיהוי גרפיקה>, גודל הנתונים יגדל גם הוא. מומלץ להשתמש קודם כל באפשרות <רגיל>, ואם התוצאות שמתקבלות אינן מספקות, יש לנסות להגדיל את רמת הזיהוי ל-<מתון> או ל-<גבוה>.
הגדרה זו תושבת בעת שליחת פקס או I-fax.

<הגדרות OOXML>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
ניתן להגדיר את רמת תמונת הרקע, את רמת הזיהוי של תמונות בצבע, ואת זיהוי רוחב השורה של תמונות בצבע כאשר יוצרים קבצים בתבנית קובץ Office Open XML.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות OOXML>
‏<רמת תמונת רקע>:‏ <עדיפות לאיכות>,‏ <סטנדרטי>,‏ <עדיפות גודל נתונים>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<רמת זיהוי תמונה בצבע>:‏ <גבוה>,‏ <סטנדרטי>,‏ <אל תזהה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<זיהוי רוחב שורה בתמונה בצבע>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו תושבת בעת שליחת פקס או I-fax.
ההגדרות של תמונות בצבע תקפות רק ב-PowerPoint.

<כלול תמונות רקע בקובץ Word>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
כאשר מפיקים קבצי Word ממסמכי מקור סרוקים, ניתן למחוק את התמונה שזוהתה בתור הרקע בקבצי ה-Word. קל יותר לערוך קבצי Word לאחר מחיקת תמונות לא נחוצות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<כלול תמונות רקע בקובץ Word>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<ציון גרסת מינימום של PDF>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
ניתן לציין את גרסת המינימום שיש להקצות בעת הפקת קבצי PDF.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ציון גרסת מינימום של PDF>
<אל תציין>,‏ <1.5>,‏ <1.6>,‏ <1.7>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כתלות בפונקציות שהוגדרו עבור קבצי PDF, הגרסה המוקצית עשויה להיות גבוהה יותר מזו שצוינה באמצעות הגדרה זו.

<פירמוט PDF ל-PDF/A>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
ניתן ליצור קבצי PDF התואמים ל PDF/A-1b. אפשרות זו מתאימה לאחסון לטווח ארוך, משום שהיא מבטיחה כי האיכות הוויזואלית של ה-PDF לא תשתנה כתלות במכשיר, או בתוכנה המשמשת לתצוגה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פירמוט PDF ל-PDF/A>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו מקושרת להגדרות ברירת המחדל הבאות:
<תבנית קובץ> ב-<סריקה ושליחה>
<תבנית קובץ> ב-<סריקה ואחסון>
<תבנית קובץ> ב-<הגדרות העברה>
הגדרה זו תושבת בעת שליחת פקס או I-fax.
את פונקציות ה-PDF הבאות לא ניתן להגדיר אם האפשרות <פירמוט PDF ל-PDF/A> מוגדרת כ-<מופעל>.
הצפנה
חתימה גלויה

<הגדרות AES של 256 סיביות לקובצי PDF מוצפנים>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
כאשר מפיקים קובץ PDF מוצפן, ניתן לבחור <Acrobat 3.0 ומעלה/RC4 של 40 סיביות>,‏ <Acrobat 6.0 ומעלה/RC4 של 128 סיביות>,‏ <Acrobat 7.0 ומעלה/AES של 128 סיביות>, או <Acrobat 10.0 או שווה ערך/AES של 256 סיביות> בתור רמת ההצפנה של ה-PDF. אם ברצונך להשתמש ב-<Acrobat 9.0 או שווה ערך/AES של 256 סיביות> במקום ב-<Acrobat 10.0 או שווה ערך/AES של 256 סיביות> בתור רמת ההצפנה, השתמש בהגדרה זו כדי לשנות את הבחירות שבאפשרותך לבצע.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות AES של 256 סיביות לקובצי PDF מוצפנים>
<Acrobat 9.0 או שווה ערך>,‏ <Acrobat 10.0 או שווה ערך>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו תושבת בעת שליחת פקס או I-fax.

<סובב תמונה סרוקה בעת יצירת ‎PDF‎‏>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <יצירת קובץ>
הפעולות הבאות מבוצעות בעת סריקה והפקה של קובץ PDF.
‏<מופעל>:‏ כיוון הנתונים המיועדים לסריקה משתנה.
‏<כבוי>:‏ כיוון הנתונים המיועדים לסריקה לא משתנה, אך המידע לשינוי כיוון התמונה נוסף אל כותרת ה-PDF כדי לאפשר את שינוי הכיוון שלה במציג.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<סובב תמונה סרוקה בעת יצירת ‎PDF‎‏>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
הגדר כיוון אנכי עבור מסמך המקור תחת <כיוון תוכן מקורי>.
אם האפשרות <מופעל> מוגדרת, הפקת הקובץ אורכת מעט יותר זמן בהשוואה לאפשרות <כבוי>.
ייתכן שקובצי PDF המופקים כאשר האפשרות <כבוי> מוגדרת יוצגו בכיוון השגוי, בהתאם למציג.
גם אם האפשרות <מופעל> מוגדרת, ייתכן שקובצי ה-PDF יופקו באותה צורה כאשר האפשרות <כבוי> מוגדרת, בהתאם לסוג קובץ ה-PDF ולתנאים בעת הסריקה.
A137-0HE